Спрягане на глагола sadden на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sadden на английски.

Спрежение на глагола sadden в сегашни времена

Present Tense

 • I sadden
 • you sadden
 • he|she|it saddens
 • we sadden
 • you sadden
 • they sadden

Present Continuous

 • I am saddening
 • you are saddening
 • he|she|it is saddening
 • we are saddening
 • you are saddening
 • they are saddening

Present Perfect

 • I have saddened
 • you have saddened
 • he|she|it has saddened
 • we have saddened
 • you have saddened
 • they have saddened

Present Perfect Continuous

 • I have been saddening
 • you have been saddening
 • he|she|it has been saddening
 • we have been saddening
 • you have been saddening
 • they have been saddening

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sadden в минали времена

Simple past

 • I saddened
 • you saddened
 • he|she|it saddened
 • we saddened
 • you saddened
 • they saddened

Past continuous

 • I was saddening
 • you were saddening
 • he|she|it was saddening
 • we were saddening
 • you were saddening
 • they were saddening

Past perfect

 • I had saddened
 • you had saddened
 • he|she|it had saddened
 • we had saddened
 • you had saddened
 • they had saddened

Past perfect continuous

 • I had been saddening
 • you had been saddening
 • he|she|it had been saddening
 • we had been saddening
 • you had been saddening
 • they had been saddening

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sadden в бъдещите времена

Future

 • I will sadden
 • you will sadden
 • he|she|it will sadden
 • we will sadden
 • you will sadden
 • they will sadden

Future continuous

 • I will be saddening
 • you will be saddening
 • he|she|it will be saddening
 • we will be saddening
 • you will be saddening
 • they will be saddening

Future perfect

 • I will have saddened
 • you will have saddened
 • he|she|it will have saddened
 • we will have saddened
 • you will have saddened
 • they will have saddened

Future perfect continuous

 • I will have been saddening
 • you will have been saddening
 • he|she|it will have been saddening
 • we will have been saddening
 • you will have been saddening
 • they will have been saddening

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sadden

Present participle

 • saddening

Past participle

 • saddened

Perfect Participle

 • having saddened

Повелителното наклонение на английски за глагола to sadden

Imperative

 • sadden
 • let's sadden
 • sadden

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: afforest consociate pother proceed rob rustle sacrifice saddle salivate sepulchre squelch traumatise