Спрягане на глагола rubberize на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола rubberize на английски.

Спрежение на глагола rubberize в сегашни времена

Present Tense

 • I rubberize
 • you rubberize
 • he|she|it rubberizes
 • we rubberize
 • you rubberize
 • they rubberize

Present Continuous

 • I am rubberizing
 • you are rubberizing
 • he|she|it is rubberizing
 • we are rubberizing
 • you are rubberizing
 • they are rubberizing

Present Perfect

 • I have rubberized
 • you have rubberized
 • he|she|it has rubberized
 • we have rubberized
 • you have rubberized
 • they have rubberized

Present Perfect Continuous

 • I have been rubberizing
 • you have been rubberizing
 • he|she|it has been rubberizing
 • we have been rubberizing
 • you have been rubberizing
 • they have been rubberizing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола rubberize в минали времена

Simple past

 • I rubberized
 • you rubberized
 • he|she|it rubberized
 • we rubberized
 • you rubberized
 • they rubberized

Past continuous

 • I was rubberizing
 • you were rubberizing
 • he|she|it was rubberizing
 • we were rubberizing
 • you were rubberizing
 • they were rubberizing

Past perfect

 • I had rubberized
 • you had rubberized
 • he|she|it had rubberized
 • we had rubberized
 • you had rubberized
 • they had rubberized

Past perfect continuous

 • I had been rubberizing
 • you had been rubberizing
 • he|she|it had been rubberizing
 • we had been rubberizing
 • you had been rubberizing
 • they had been rubberizing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола rubberize в бъдещите времена

Future

 • I will rubberize
 • you will rubberize
 • he|she|it will rubberize
 • we will rubberize
 • you will rubberize
 • they will rubberize

Future continuous

 • I will be rubberizing
 • you will be rubberizing
 • he|she|it will be rubberizing
 • we will be rubberizing
 • you will be rubberizing
 • they will be rubberizing

Future perfect

 • I will have rubberized
 • you will have rubberized
 • he|she|it will have rubberized
 • we will have rubberized
 • you will have rubberized
 • they will have rubberized

Future perfect continuous

 • I will have been rubberizing
 • you will have been rubberizing
 • he|she|it will have been rubberizing
 • we will have been rubberizing
 • you will have been rubberizing
 • they will have been rubberizing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to rubberize

Present participle

 • rubberizing

Past participle

 • rubberized

Perfect Participle

 • having rubberized

Повелителното наклонение на английски за глагола to rubberize

Imperative

 • rubberize
 • let's rubberize
 • rubberize

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: adlib confiscate pootle presuppose rifle rout rubber-stamp rubberneck ruffle seed spray-paint transcend