Спрягане на глагола right на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола right на английски.

Спрежение на глагола right в сегашни времена

Present Tense

 • I right
 • you right
 • he|she|it rights
 • we right
 • you right
 • they right

Present Continuous

 • I am righting
 • you are righting
 • he|she|it is righting
 • we are righting
 • you are righting
 • they are righting

Present Perfect

 • I have righted
 • you have righted
 • he|she|it has righted
 • we have righted
 • you have righted
 • they have righted

Present Perfect Continuous

 • I have been righting
 • you have been righting
 • he|she|it has been righting
 • we have been righting
 • you have been righting
 • they have been righting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола right в минали времена

Simple past

 • I righted
 • you righted
 • he|she|it righted
 • we righted
 • you righted
 • they righted

Past continuous

 • I was righting
 • you were righting
 • he|she|it was righting
 • we were righting
 • you were righting
 • they were righting

Past perfect

 • I had righted
 • you had righted
 • he|she|it had righted
 • we had righted
 • you had righted
 • they had righted

Past perfect continuous

 • I had been righting
 • you had been righting
 • he|she|it had been righting
 • we had been righting
 • you had been righting
 • they had been righting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола right в бъдещите времена

Future

 • I will right
 • you will right
 • he|she|it will right
 • we will right
 • you will right
 • they will right

Future continuous

 • I will be righting
 • you will be righting
 • he|she|it will be righting
 • we will be righting
 • you will be righting
 • they will be righting

Future perfect

 • I will have righted
 • you will have righted
 • he|she|it will have righted
 • we will have righted
 • you will have righted
 • they will have righted

Future perfect continuous

 • I will have been righting
 • you will have been righting
 • he|she|it will have been righting
 • we will have been righting
 • you will have been righting
 • they will have been righting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to right

Present participle

 • righting

Past participle

 • righted

Perfect Participle

 • having righted

Повелителното наклонение на английски за глагола to right

Imperative

 • right
 • let's right
 • right

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: abort commission plank prattle retain ridge rig right-click ring-fence scorify span titillate