Спрягане на глагола rewrite на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола rewrite на английски.

Спрежение на глагола rewrite в сегашни времена

Present Tense

 • I rewrite
 • you rewrite
 • he|she|it rewrites
 • we rewrite
 • you rewrite
 • they rewrite

Present Continuous

 • I am rewriting
 • you are rewriting
 • he|she|it is rewriting
 • we are rewriting
 • you are rewriting
 • they are rewriting

Present Perfect

 • I have rewritten
 • you have rewritten
 • he|she|it has rewritten
 • we have rewritten
 • you have rewritten
 • they have rewritten

Present Perfect Continuous

 • I have been rewriting
 • you have been rewriting
 • he|she|it has been rewriting
 • we have been rewriting
 • you have been rewriting
 • they have been rewriting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола rewrite в минали времена

Simple past

 • I rewrote
 • you rewrote
 • he|she|it rewrote
 • we rewrote
 • you rewrote
 • they rewrote

Past continuous

 • I was rewriting
 • you were rewriting
 • he|she|it was rewriting
 • we were rewriting
 • you were rewriting
 • they were rewriting

Past perfect

 • I had rewritten
 • you had rewritten
 • he|she|it had rewritten
 • we had rewritten
 • you had rewritten
 • they had rewritten

Past perfect continuous

 • I had been rewriting
 • you had been rewriting
 • he|she|it had been rewriting
 • we had been rewriting
 • you had been rewriting
 • they had been rewriting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола rewrite в бъдещите времена

Future

 • I will rewrite
 • you will rewrite
 • he|she|it will rewrite
 • we will rewrite
 • you will rewrite
 • they will rewrite

Future continuous

 • I will be rewriting
 • you will be rewriting
 • he|she|it will be rewriting
 • we will be rewriting
 • you will be rewriting
 • they will be rewriting

Future perfect

 • I will have rewritten
 • you will have rewritten
 • he|she|it will have rewritten
 • we will have rewritten
 • you will have rewritten
 • they will have rewritten

Future perfect continuous

 • I will have been rewriting
 • you will have been rewriting
 • he|she|it will have been rewriting
 • we will have been rewriting
 • you will have been rewriting
 • they will have been rewriting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to rewrite

Present participle

 • rewriting

Past participle

 • rewritten

Perfect Participle

 • having rewritten

Повелителното наклонение на английски за глагола to rewrite

Imperative

 • rewrite
 • let's rewrite
 • rewrite

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: comanage pitchfork pottytrain respray revolutionize rework rhapsodise rid schedule sorn timber