Спрягане на глагола restart на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола restart на английски.

Спрежение на глагола restart в сегашни времена

Present Tense

 • I restart
 • you restart
 • he|she|it restarts
 • we restart
 • you restart
 • they restart

Present Continuous

 • I am restarting
 • you are restarting
 • he|she|it is restarting
 • we are restarting
 • you are restarting
 • they are restarting

Present Perfect

 • I have restarted
 • you have restarted
 • he|she|it has restarted
 • we have restarted
 • you have restarted
 • they have restarted

Present Perfect Continuous

 • I have been restarting
 • you have been restarting
 • he|she|it has been restarting
 • we have been restarting
 • you have been restarting
 • they have been restarting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола restart в минали времена

Simple past

 • I restarted
 • you restarted
 • he|she|it restarted
 • we restarted
 • you restarted
 • they restarted

Past continuous

 • I was restarting
 • you were restarting
 • he|she|it was restarting
 • we were restarting
 • you were restarting
 • they were restarting

Past perfect

 • I had restarted
 • you had restarted
 • he|she|it had restarted
 • we had restarted
 • you had restarted
 • they had restarted

Past perfect continuous

 • I had been restarting
 • you had been restarting
 • he|she|it had been restarting
 • we had been restarting
 • you had been restarting
 • they had been restarting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола restart в бъдещите времена

Future

 • I will restart
 • you will restart
 • he|she|it will restart
 • we will restart
 • you will restart
 • they will restart

Future continuous

 • I will be restarting
 • you will be restarting
 • he|she|it will be restarting
 • we will be restarting
 • you will be restarting
 • they will be restarting

Future perfect

 • I will have restarted
 • you will have restarted
 • he|she|it will have restarted
 • we will have restarted
 • you will have restarted
 • they will have restarted

Future perfect continuous

 • I will have been restarting
 • you will have been restarting
 • he|she|it will have been restarting
 • we will have been restarting
 • you will have been restarting
 • they will have been restarting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to restart

Present participle

 • restarting

Past participle

 • restarted

Perfect Participle

 • having restarted

Повелителното наклонение на английски за глагола to restart

Imperative

 • restart
 • let's restart
 • restart

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cloture petition plump repay respawn rest restate resume saccharize snake tenderise