Спрягане на глагола renegotiate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола renegotiate на английски.

Спрежение на глагола renegotiate в сегашни времена

Present Tense

 • I renegotiate
 • you renegotiate
 • he|she|it renegotiates
 • we renegotiate
 • you renegotiate
 • they renegotiate

Present Continuous

 • I am renegotiating
 • you are renegotiating
 • he|she|it is renegotiating
 • we are renegotiating
 • you are renegotiating
 • they are renegotiating

Present Perfect

 • I have renegotiated
 • you have renegotiated
 • he|she|it has renegotiated
 • we have renegotiated
 • you have renegotiated
 • they have renegotiated

Present Perfect Continuous

 • I have been renegotiating
 • you have been renegotiating
 • he|she|it has been renegotiating
 • we have been renegotiating
 • you have been renegotiating
 • they have been renegotiating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола renegotiate в минали времена

Simple past

 • I renegotiated
 • you renegotiated
 • he|she|it renegotiated
 • we renegotiated
 • you renegotiated
 • they renegotiated

Past continuous

 • I was renegotiating
 • you were renegotiating
 • he|she|it was renegotiating
 • we were renegotiating
 • you were renegotiating
 • they were renegotiating

Past perfect

 • I had renegotiated
 • you had renegotiated
 • he|she|it had renegotiated
 • we had renegotiated
 • you had renegotiated
 • they had renegotiated

Past perfect continuous

 • I had been renegotiating
 • you had been renegotiating
 • he|she|it had been renegotiating
 • we had been renegotiating
 • you had been renegotiating
 • they had been renegotiating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола renegotiate в бъдещите времена

Future

 • I will renegotiate
 • you will renegotiate
 • he|she|it will renegotiate
 • we will renegotiate
 • you will renegotiate
 • they will renegotiate

Future continuous

 • I will be renegotiating
 • you will be renegotiating
 • he|she|it will be renegotiating
 • we will be renegotiating
 • you will be renegotiating
 • they will be renegotiating

Future perfect

 • I will have renegotiated
 • you will have renegotiated
 • he|she|it will have renegotiated
 • we will have renegotiated
 • you will have renegotiated
 • they will have renegotiated

Future perfect continuous

 • I will have been renegotiating
 • you will have been renegotiating
 • he|she|it will have been renegotiating
 • we will have been renegotiating
 • you will have been renegotiating
 • they will have been renegotiating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to renegotiate

Present participle

 • renegotiating

Past participle

 • renegotiated

Perfect Participle

 • having renegotiated

Повелителното наклонение на английски за глагола to renegotiate

Imperative

 • renegotiate
 • let's renegotiate
 • renegotiate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: chondrify party picnic regurgitate remunerate renege renew reorganize ring skulk synopsize