Спрягане на глагола reinstate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола reinstate на английски.

Спрежение на глагола reinstate в сегашни времена

Present Tense

 • I reinstate
 • you reinstate
 • he|she|it reinstates
 • we reinstate
 • you reinstate
 • they reinstate

Present Continuous

 • I am reinstating
 • you are reinstating
 • he|she|it is reinstating
 • we are reinstating
 • you are reinstating
 • they are reinstating

Present Perfect

 • I have reinstated
 • you have reinstated
 • he|she|it has reinstated
 • we have reinstated
 • you have reinstated
 • they have reinstated

Present Perfect Continuous

 • I have been reinstating
 • you have been reinstating
 • he|she|it has been reinstating
 • we have been reinstating
 • you have been reinstating
 • they have been reinstating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола reinstate в минали времена

Simple past

 • I reinstated
 • you reinstated
 • he|she|it reinstated
 • we reinstated
 • you reinstated
 • they reinstated

Past continuous

 • I was reinstating
 • you were reinstating
 • he|she|it was reinstating
 • we were reinstating
 • you were reinstating
 • they were reinstating

Past perfect

 • I had reinstated
 • you had reinstated
 • he|she|it had reinstated
 • we had reinstated
 • you had reinstated
 • they had reinstated

Past perfect continuous

 • I had been reinstating
 • you had been reinstating
 • he|she|it had been reinstating
 • we had been reinstating
 • you had been reinstating
 • they had been reinstating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола reinstate в бъдещите времена

Future

 • I will reinstate
 • you will reinstate
 • he|she|it will reinstate
 • we will reinstate
 • you will reinstate
 • they will reinstate

Future continuous

 • I will be reinstating
 • you will be reinstating
 • he|she|it will be reinstating
 • we will be reinstating
 • you will be reinstating
 • they will be reinstating

Future perfect

 • I will have reinstated
 • you will have reinstated
 • he|she|it will have reinstated
 • we will have reinstated
 • you will have reinstated
 • they will have reinstated

Future perfect continuous

 • I will have been reinstating
 • you will have been reinstating
 • he|she|it will have been reinstating
 • we will have been reinstating
 • you will have been reinstating
 • they will have been reinstating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to reinstate

Present participle

 • reinstating

Past participle

 • reinstated

Perfect Participle

 • having reinstated

Повелителното наклонение на английски за глагола to reinstate

Imperative

 • reinstate
 • let's reinstate
 • reinstate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: channel paganize perform redouble reignite reinforce reinstitute reive retrospect signal suspect