Спрягане на глагола reeve на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола reeve на английски.

Спрежение на глагола reeve в сегашни времена

Present Tense

 • I reeve
 • you reeve
 • he|she|it reeves
 • we reeve
 • you reeve
 • they reeve

Present Continuous

 • I am reeving
 • you are reeving
 • he|she|it is reeving
 • we are reeving
 • you are reeving
 • they are reeving

Present Perfect

 • I have reeved
 • you have reeved
 • he|she|it has reeved
 • we have reeved
 • you have reeved
 • they have reeved

Present Perfect Continuous

 • I have been reeving
 • you have been reeving
 • he|she|it has been reeving
 • we have been reeving
 • you have been reeving
 • they have been reeving

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола reeve в минали времена

Simple past

 • I reeved
 • you reeved
 • he|she|it reeved
 • we reeved
 • you reeved
 • they reeved

Past continuous

 • I was reeving
 • you were reeving
 • he|she|it was reeving
 • we were reeving
 • you were reeving
 • they were reeving

Past perfect

 • I had reeved
 • you had reeved
 • he|she|it had reeved
 • we had reeved
 • you had reeved
 • they had reeved

Past perfect continuous

 • I had been reeving
 • you had been reeving
 • he|she|it had been reeving
 • we had been reeving
 • you had been reeving
 • they had been reeving

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола reeve в бъдещите времена

Future

 • I will reeve
 • you will reeve
 • he|she|it will reeve
 • we will reeve
 • you will reeve
 • they will reeve

Future continuous

 • I will be reeving
 • you will be reeving
 • he|she|it will be reeving
 • we will be reeving
 • you will be reeving
 • they will be reeving

Future perfect

 • I will have reeved
 • you will have reeved
 • he|she|it will have reeved
 • we will have reeved
 • you will have reeved
 • they will have reeved

Future perfect continuous

 • I will have been reeving
 • you will have been reeving
 • he|she|it will have been reeving
 • we will have been reeving
 • you will have been reeving
 • they will have been reeving

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to reeve

Present participle

 • reeving

Past participle

 • reeved

Perfect Participle

 • having reeved

Повелителното наклонение на английски за глагола to reeve

Imperative

 • reeve
 • let's reeve
 • reeve

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: catalyze overrule pasteurise receive reemphasize reevaluate reexamine refinance resile short-circuit sulphonate