Спрягане на глагола reconfirm на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола reconfirm на английски.

Спрежение на глагола reconfirm в сегашни времена

Present Tense

 • I reconfirm
 • you reconfirm
 • he|she|it reconfirms
 • we reconfirm
 • you reconfirm
 • they reconfirm

Present Continuous

 • I am reconfirming
 • you are reconfirming
 • he|she|it is reconfirming
 • we are reconfirming
 • you are reconfirming
 • they are reconfirming

Present Perfect

 • I have reconfirmed
 • you have reconfirmed
 • he|she|it has reconfirmed
 • we have reconfirmed
 • you have reconfirmed
 • they have reconfirmed

Present Perfect Continuous

 • I have been reconfirming
 • you have been reconfirming
 • he|she|it has been reconfirming
 • we have been reconfirming
 • you have been reconfirming
 • they have been reconfirming

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола reconfirm в минали времена

Simple past

 • I reconfirmed
 • you reconfirmed
 • he|she|it reconfirmed
 • we reconfirmed
 • you reconfirmed
 • they reconfirmed

Past continuous

 • I was reconfirming
 • you were reconfirming
 • he|she|it was reconfirming
 • we were reconfirming
 • you were reconfirming
 • they were reconfirming

Past perfect

 • I had reconfirmed
 • you had reconfirmed
 • he|she|it had reconfirmed
 • we had reconfirmed
 • you had reconfirmed
 • they had reconfirmed

Past perfect continuous

 • I had been reconfirming
 • you had been reconfirming
 • he|she|it had been reconfirming
 • we had been reconfirming
 • you had been reconfirming
 • they had been reconfirming

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола reconfirm в бъдещите времена

Future

 • I will reconfirm
 • you will reconfirm
 • he|she|it will reconfirm
 • we will reconfirm
 • you will reconfirm
 • they will reconfirm

Future continuous

 • I will be reconfirming
 • you will be reconfirming
 • he|she|it will be reconfirming
 • we will be reconfirming
 • you will be reconfirming
 • they will be reconfirming

Future perfect

 • I will have reconfirmed
 • you will have reconfirmed
 • he|she|it will have reconfirmed
 • we will have reconfirmed
 • you will have reconfirmed
 • they will have reconfirmed

Future perfect continuous

 • I will have been reconfirming
 • you will have been reconfirming
 • he|she|it will have been reconfirming
 • we will have been reconfirming
 • you will have been reconfirming
 • they will have been reconfirming

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to reconfirm

Present participle

 • reconfirming

Past participle

 • reconfirmed

Perfect Participle

 • having reconfirmed

Повелителното наклонение на английски за глагола to reconfirm

Imperative

 • reconfirm
 • let's reconfirm
 • reconfirm

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: caper overcome pall re-serve recommend reconfigure reconnect recount repel sham suberize