Спрягане на глагола reconcile на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола reconcile на английски.

Спрежение на глагола reconcile в сегашни времена

Present Tense

 • I reconcile
 • you reconcile
 • he|she|it reconciles
 • we reconcile
 • you reconcile
 • they reconcile

Present Continuous

 • I am reconciling
 • you are reconciling
 • he|she|it is reconciling
 • we are reconciling
 • you are reconciling
 • they are reconciling

Present Perfect

 • I have reconciled
 • you have reconciled
 • he|she|it has reconciled
 • we have reconciled
 • you have reconciled
 • they have reconciled

Present Perfect Continuous

 • I have been reconciling
 • you have been reconciling
 • he|she|it has been reconciling
 • we have been reconciling
 • you have been reconciling
 • they have been reconciling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола reconcile в минали времена

Simple past

 • I reconciled
 • you reconciled
 • he|she|it reconciled
 • we reconciled
 • you reconciled
 • they reconciled

Past continuous

 • I was reconciling
 • you were reconciling
 • he|she|it was reconciling
 • we were reconciling
 • you were reconciling
 • they were reconciling

Past perfect

 • I had reconciled
 • you had reconciled
 • he|she|it had reconciled
 • we had reconciled
 • you had reconciled
 • they had reconciled

Past perfect continuous

 • I had been reconciling
 • you had been reconciling
 • he|she|it had been reconciling
 • we had been reconciling
 • you had been reconciling
 • they had been reconciling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола reconcile в бъдещите времена

Future

 • I will reconcile
 • you will reconcile
 • he|she|it will reconcile
 • we will reconcile
 • you will reconcile
 • they will reconcile

Future continuous

 • I will be reconciling
 • you will be reconciling
 • he|she|it will be reconciling
 • we will be reconciling
 • you will be reconciling
 • they will be reconciling

Future perfect

 • I will have reconciled
 • you will have reconciled
 • he|she|it will have reconciled
 • we will have reconciled
 • you will have reconciled
 • they will have reconciled

Future perfect continuous

 • I will have been reconciling
 • you will have been reconciling
 • he|she|it will have been reconciling
 • we will have been reconciling
 • you will have been reconciling
 • they will have been reconciling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to reconcile

Present participle

 • reconciling

Past participle

 • reconciled

Perfect Participle

 • having reconciled

Повелителното наклонение на английски за глагола to reconcile

Imperative

 • reconcile
 • let's reconcile
 • reconcile

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cap overcapitalize palaver re-prove recoil recompose recondition reconvene repay shake subduct