Спрягане на глагола recoil на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола recoil на английски.

Спрежение на глагола recoil в сегашни времена

Present Tense

 • I recoil
 • you recoil
 • he|she|it recoils
 • we recoil
 • you recoil
 • they recoil

Present Continuous

 • I am recoiling
 • you are recoiling
 • he|she|it is recoiling
 • we are recoiling
 • you are recoiling
 • they are recoiling

Present Perfect

 • I have recoiled
 • you have recoiled
 • he|she|it has recoiled
 • we have recoiled
 • you have recoiled
 • they have recoiled

Present Perfect Continuous

 • I have been recoiling
 • you have been recoiling
 • he|she|it has been recoiling
 • we have been recoiling
 • you have been recoiling
 • they have been recoiling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола recoil в минали времена

Simple past

 • I recoiled
 • you recoiled
 • he|she|it recoiled
 • we recoiled
 • you recoiled
 • they recoiled

Past continuous

 • I was recoiling
 • you were recoiling
 • he|she|it was recoiling
 • we were recoiling
 • you were recoiling
 • they were recoiling

Past perfect

 • I had recoiled
 • you had recoiled
 • he|she|it had recoiled
 • we had recoiled
 • you had recoiled
 • they had recoiled

Past perfect continuous

 • I had been recoiling
 • you had been recoiling
 • he|she|it had been recoiling
 • we had been recoiling
 • you had been recoiling
 • they had been recoiling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола recoil в бъдещите времена

Future

 • I will recoil
 • you will recoil
 • he|she|it will recoil
 • we will recoil
 • you will recoil
 • they will recoil

Future continuous

 • I will be recoiling
 • you will be recoiling
 • he|she|it will be recoiling
 • we will be recoiling
 • you will be recoiling
 • they will be recoiling

Future perfect

 • I will have recoiled
 • you will have recoiled
 • he|she|it will have recoiled
 • we will have recoiled
 • you will have recoiled
 • they will have recoiled

Future perfect continuous

 • I will have been recoiling
 • you will have been recoiling
 • he|she|it will have been recoiling
 • we will have been recoiling
 • you will have been recoiling
 • they will have been recoiling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to recoil

Present participle

 • recoiling

Past participle

 • recoiled

Perfect Participle

 • having recoiled

Повелителното наклонение на английски за глагола to recoil

Imperative

 • recoil
 • let's recoil
 • recoil

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cant overbear pagejack re-examine reck recognize recollect reconfirm reorient shackle stylopize