Спрягане на глагола rechip на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола rechip на английски.

Спрежение на глагола rechip в сегашни времена

Present Tense

 • I rechip
 • you rechip
 • he|she|it rechips
 • we rechip
 • you rechip
 • they rechip

Present Continuous

 • I am rechipping
 • you are rechipping
 • he|she|it is rechipping
 • we are rechipping
 • you are rechipping
 • they are rechipping

Present Perfect

 • I have rechipped
 • you have rechipped
 • he|she|it has rechipped
 • we have rechipped
 • you have rechipped
 • they have rechipped

Present Perfect Continuous

 • I have been rechipping
 • you have been rechipping
 • he|she|it has been rechipping
 • we have been rechipping
 • you have been rechipping
 • they have been rechipping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола rechip в минали времена

Simple past

 • I rechipped
 • you rechipped
 • he|she|it rechipped
 • we rechipped
 • you rechipped
 • they rechipped

Past continuous

 • I was rechipping
 • you were rechipping
 • he|she|it was rechipping
 • we were rechipping
 • you were rechipping
 • they were rechipping

Past perfect

 • I had rechipped
 • you had rechipped
 • he|she|it had rechipped
 • we had rechipped
 • you had rechipped
 • they had rechipped

Past perfect continuous

 • I had been rechipping
 • you had been rechipping
 • he|she|it had been rechipping
 • we had been rechipping
 • you had been rechipping
 • they had been rechipping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола rechip в бъдещите времена

Future

 • I will rechip
 • you will rechip
 • he|she|it will rechip
 • we will rechip
 • you will rechip
 • they will rechip

Future continuous

 • I will be rechipping
 • you will be rechipping
 • he|she|it will be rechipping
 • we will be rechipping
 • you will be rechipping
 • they will be rechipping

Future perfect

 • I will have rechipped
 • you will have rechipped
 • he|she|it will have rechipped
 • we will have rechipped
 • you will have rechipped
 • they will have rechipped

Future perfect continuous

 • I will have been rechipping
 • you will have been rechipping
 • he|she|it will have been rechipping
 • we will have been rechipping
 • you will have been rechipping
 • they will have been rechipping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to rechip

Present participle

 • rechipping

Past participle

 • rechipped

Perfect Participle

 • having rechipped

Повелителното наклонение на английски за глагола to rechip

Imperative

 • rechip
 • let's rechip
 • rechip

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cannibalise over-egg pacify re-cover recce recharge reciprocate recoil renew set stum