Спрягане на глагола rapture на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола rapture на английски.

Спрежение на глагола rapture в сегашни времена

Present Tense

 • I rapture
 • you rapture
 • he|she|it raptures
 • we rapture
 • you rapture
 • they rapture

Present Continuous

 • I am rapturing
 • you are rapturing
 • he|she|it is rapturing
 • we are rapturing
 • you are rapturing
 • they are rapturing

Present Perfect

 • I have raptured
 • you have raptured
 • he|she|it has raptured
 • we have raptured
 • you have raptured
 • they have raptured

Present Perfect Continuous

 • I have been rapturing
 • you have been rapturing
 • he|she|it has been rapturing
 • we have been rapturing
 • you have been rapturing
 • they have been rapturing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола rapture в минали времена

Simple past

 • I raptured
 • you raptured
 • he|she|it raptured
 • we raptured
 • you raptured
 • they raptured

Past continuous

 • I was rapturing
 • you were rapturing
 • he|she|it was rapturing
 • we were rapturing
 • you were rapturing
 • they were rapturing

Past perfect

 • I had raptured
 • you had raptured
 • he|she|it had raptured
 • we had raptured
 • you had raptured
 • they had raptured

Past perfect continuous

 • I had been rapturing
 • you had been rapturing
 • he|she|it had been rapturing
 • we had been rapturing
 • you had been rapturing
 • they had been rapturing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола rapture в бъдещите времена

Future

 • I will rapture
 • you will rapture
 • he|she|it will rapture
 • we will rapture
 • you will rapture
 • they will rapture

Future continuous

 • I will be rapturing
 • you will be rapturing
 • he|she|it will be rapturing
 • we will be rapturing
 • you will be rapturing
 • they will be rapturing

Future perfect

 • I will have raptured
 • you will have raptured
 • he|she|it will have raptured
 • we will have raptured
 • you will have raptured
 • they will have raptured

Future perfect continuous

 • I will have been rapturing
 • you will have been rapturing
 • he|she|it will have been rapturing
 • we will have been rapturing
 • you will have been rapturing
 • they will have been rapturing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to rapture

Present participle

 • rapturing

Past participle

 • raptured

Perfect Participle

 • having raptured

Повелителното наклонение на английски за глагола to rapture

Imperative

 • rapture
 • let's rapture
 • rapture

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: buddle oil overdevelop quail rankle rappel rash rationalise reform scratch steeve