Спрягане на глагола purify на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола purify на английски.

Спрежение на глагола purify в сегашни времена

Present Tense

 • I purify
 • you purify
 • he|she|it purifies
 • we purify
 • you purify
 • they purify

Present Continuous

 • I am purifying
 • you are purifying
 • he|she|it is purifying
 • we are purifying
 • you are purifying
 • they are purifying

Present Perfect

 • I have purified
 • you have purified
 • he|she|it has purified
 • we have purified
 • you have purified
 • they have purified

Present Perfect Continuous

 • I have been purifying
 • you have been purifying
 • he|she|it has been purifying
 • we have been purifying
 • you have been purifying
 • they have been purifying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола purify в минали времена

Simple past

 • I purified
 • you purified
 • he|she|it purified
 • we purified
 • you purified
 • they purified

Past continuous

 • I was purifying
 • you were purifying
 • he|she|it was purifying
 • we were purifying
 • you were purifying
 • they were purifying

Past perfect

 • I had purified
 • you had purified
 • he|she|it had purified
 • we had purified
 • you had purified
 • they had purified

Past perfect continuous

 • I had been purifying
 • you had been purifying
 • he|she|it had been purifying
 • we had been purifying
 • you had been purifying
 • they had been purifying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола purify в бъдещите времена

Future

 • I will purify
 • you will purify
 • he|she|it will purify
 • we will purify
 • you will purify
 • they will purify

Future continuous

 • I will be purifying
 • you will be purifying
 • he|she|it will be purifying
 • we will be purifying
 • you will be purifying
 • they will be purifying

Future perfect

 • I will have purified
 • you will have purified
 • he|she|it will have purified
 • we will have purified
 • you will have purified
 • they will have purified

Future perfect continuous

 • I will have been purifying
 • you will have been purifying
 • he|she|it will have been purifying
 • we will have been purifying
 • you will have been purifying
 • they will have been purifying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to purify

Present participle

 • purifying

Past participle

 • purified

Perfect Participle

 • having purified

Повелителното наклонение на английски за глагола to purify

Imperative

 • purify
 • let's purify
 • purify

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bore necrose ordain prolong punt purge purl push-start recapitulate safeguard sponsor