Спрягане на глагола promulgate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола promulgate на английски.

Спрежение на глагола promulgate в сегашни времена

Present Tense

 • I promulgate
 • you promulgate
 • he|she|it promulgates
 • we promulgate
 • you promulgate
 • they promulgate

Present Continuous

 • I am promulgating
 • you are promulgating
 • he|she|it is promulgating
 • we are promulgating
 • you are promulgating
 • they are promulgating

Present Perfect

 • I have promulgated
 • you have promulgated
 • he|she|it has promulgated
 • we have promulgated
 • you have promulgated
 • they have promulgated

Present Perfect Continuous

 • I have been promulgating
 • you have been promulgating
 • he|she|it has been promulgating
 • we have been promulgating
 • you have been promulgating
 • they have been promulgating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола promulgate в минали времена

Simple past

 • I promulgated
 • you promulgated
 • he|she|it promulgated
 • we promulgated
 • you promulgated
 • they promulgated

Past continuous

 • I was promulgating
 • you were promulgating
 • he|she|it was promulgating
 • we were promulgating
 • you were promulgating
 • they were promulgating

Past perfect

 • I had promulgated
 • you had promulgated
 • he|she|it had promulgated
 • we had promulgated
 • you had promulgated
 • they had promulgated

Past perfect continuous

 • I had been promulgating
 • you had been promulgating
 • he|she|it had been promulgating
 • we had been promulgating
 • you had been promulgating
 • they had been promulgating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола promulgate в бъдещите времена

Future

 • I will promulgate
 • you will promulgate
 • he|she|it will promulgate
 • we will promulgate
 • you will promulgate
 • they will promulgate

Future continuous

 • I will be promulgating
 • you will be promulgating
 • he|she|it will be promulgating
 • we will be promulgating
 • you will be promulgating
 • they will be promulgating

Future perfect

 • I will have promulgated
 • you will have promulgated
 • he|she|it will have promulgated
 • we will have promulgated
 • you will have promulgated
 • they will have promulgated

Future perfect continuous

 • I will have been promulgating
 • you will have been promulgating
 • he|she|it will have been promulgating
 • we will have been promulgating
 • you will have been promulgating
 • they will have been promulgating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to promulgate

Present participle

 • promulgating

Past participle

 • promulgated

Perfect Participle

 • having promulgated

Повелителното наклонение на английски за глагола to promulgate

Imperative

 • promulgate
 • let's promulgate
 • promulgate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: blindfold mountaineer nudge preregister proliferate prompt pronate propagate re-advertise roister sough