Спрягане на глагола proceed на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола proceed на английски.

Спрежение на глагола proceed в сегашни времена

Present Tense

 • I proceed
 • you proceed
 • he|she|it proceeds
 • we proceed
 • you proceed
 • they proceed

Present Continuous

 • I am proceeding
 • you are proceeding
 • he|she|it is proceeding
 • we are proceeding
 • you are proceeding
 • they are proceeding

Present Perfect

 • I have proceeded
 • you have proceeded
 • he|she|it has proceeded
 • we have proceeded
 • you have proceeded
 • they have proceeded

Present Perfect Continuous

 • I have been proceeding
 • you have been proceeding
 • he|she|it has been proceeding
 • we have been proceeding
 • you have been proceeding
 • they have been proceeding

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола proceed в минали времена

Simple past

 • I proceeded
 • you proceeded
 • he|she|it proceeded
 • we proceeded
 • you proceeded
 • they proceeded

Past continuous

 • I was proceeding
 • you were proceeding
 • he|she|it was proceeding
 • we were proceeding
 • you were proceeding
 • they were proceeding

Past perfect

 • I had proceeded
 • you had proceeded
 • he|she|it had proceeded
 • we had proceeded
 • you had proceeded
 • they had proceeded

Past perfect continuous

 • I had been proceeding
 • you had been proceeding
 • he|she|it had been proceeding
 • we had been proceeding
 • you had been proceeding
 • they had been proceeding

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола proceed в бъдещите времена

Future

 • I will proceed
 • you will proceed
 • he|she|it will proceed
 • we will proceed
 • you will proceed
 • they will proceed

Future continuous

 • I will be proceeding
 • you will be proceeding
 • he|she|it will be proceeding
 • we will be proceeding
 • you will be proceeding
 • they will be proceeding

Future perfect

 • I will have proceeded
 • you will have proceeded
 • he|she|it will have proceeded
 • we will have proceeded
 • you will have proceeded
 • they will have proceeded

Future perfect continuous

 • I will have been proceeding
 • you will have been proceeding
 • he|she|it will have been proceeding
 • we will have been proceeding
 • you will have been proceeding
 • they will have been proceeding

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to proceed

Present participle

 • proceeding

Past participle

 • proceeded

Perfect Participle

 • having proceeded

Повелителното наклонение на английски за глагола to proceed

Imperative

 • proceed
 • let's proceed
 • proceed

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: blackguard monotonize nid-nod predicate privateer probe process profane randomize rightsize softland