Спрягане на глагола pretest на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола pretest на английски.

Спрежение на глагола pretest в сегашни времена

Present Tense

 • I pretest
 • you pretest
 • he|she|it pretests
 • we pretest
 • you pretest
 • they pretest

Present Continuous

 • I am pretesting
 • you are pretesting
 • he|she|it is pretesting
 • we are pretesting
 • you are pretesting
 • they are pretesting

Present Perfect

 • I have pretested
 • you have pretested
 • he|she|it has pretested
 • we have pretested
 • you have pretested
 • they have pretested

Present Perfect Continuous

 • I have been pretesting
 • you have been pretesting
 • he|she|it has been pretesting
 • we have been pretesting
 • you have been pretesting
 • they have been pretesting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола pretest в минали времена

Simple past

 • I pretested
 • you pretested
 • he|she|it pretested
 • we pretested
 • you pretested
 • they pretested

Past continuous

 • I was pretesting
 • you were pretesting
 • he|she|it was pretesting
 • we were pretesting
 • you were pretesting
 • they were pretesting

Past perfect

 • I had pretested
 • you had pretested
 • he|she|it had pretested
 • we had pretested
 • you had pretested
 • they had pretested

Past perfect continuous

 • I had been pretesting
 • you had been pretesting
 • he|she|it had been pretesting
 • we had been pretesting
 • you had been pretesting
 • they had been pretesting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола pretest в бъдещите времена

Future

 • I will pretest
 • you will pretest
 • he|she|it will pretest
 • we will pretest
 • you will pretest
 • they will pretest

Future continuous

 • I will be pretesting
 • you will be pretesting
 • he|she|it will be pretesting
 • we will be pretesting
 • you will be pretesting
 • they will be pretesting

Future perfect

 • I will have pretested
 • you will have pretested
 • he|she|it will have pretested
 • we will have pretested
 • you will have pretested
 • they will have pretested

Future perfect continuous

 • I will have been pretesting
 • you will have been pretesting
 • he|she|it will have been pretesting
 • we will have been pretesting
 • you will have been pretesting
 • they will have been pretesting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to pretest

Present participle

 • pretesting

Past participle

 • pretested

Perfect Participle

 • having pretested

Повелителното наклонение на английски за глагола to pretest

Imperative

 • pretest
 • let's pretest
 • pretest

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bill mobilise nebulize pray pressurize pretermit prettify prick radicalise reward snore