Спрягане на глагола pre-record на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола pre-record на английски.

Спрежение на глагола pre-record в сегашни времена

Present Tense

 • I pre-record
 • you pre-record
 • he|she|it pre-records
 • we pre-record
 • you pre-record
 • they pre-record

Present Continuous

 • I am pre-recording
 • you are pre-recording
 • he|she|it is pre-recording
 • we are pre-recording
 • you are pre-recording
 • they are pre-recording

Present Perfect

 • I have pre-recorded
 • you have pre-recorded
 • he|she|it has pre-recorded
 • we have pre-recorded
 • you have pre-recorded
 • they have pre-recorded

Present Perfect Continuous

 • I have been pre-recording
 • you have been pre-recording
 • he|she|it has been pre-recording
 • we have been pre-recording
 • you have been pre-recording
 • they have been pre-recording

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола pre-record в минали времена

Simple past

 • I pre-recorded
 • you pre-recorded
 • he|she|it pre-recorded
 • we pre-recorded
 • you pre-recorded
 • they pre-recorded

Past continuous

 • I was pre-recording
 • you were pre-recording
 • he|she|it was pre-recording
 • we were pre-recording
 • you were pre-recording
 • they were pre-recording

Past perfect

 • I had pre-recorded
 • you had pre-recorded
 • he|she|it had pre-recorded
 • we had pre-recorded
 • you had pre-recorded
 • they had pre-recorded

Past perfect continuous

 • I had been pre-recording
 • you had been pre-recording
 • he|she|it had been pre-recording
 • we had been pre-recording
 • you had been pre-recording
 • they had been pre-recording

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола pre-record в бъдещите времена

Future

 • I will pre-record
 • you will pre-record
 • he|she|it will pre-record
 • we will pre-record
 • you will pre-record
 • they will pre-record

Future continuous

 • I will be pre-recording
 • you will be pre-recording
 • he|she|it will be pre-recording
 • we will be pre-recording
 • you will be pre-recording
 • they will be pre-recording

Future perfect

 • I will have pre-recorded
 • you will have pre-recorded
 • he|she|it will have pre-recorded
 • we will have pre-recorded
 • you will have pre-recorded
 • they will have pre-recorded

Future perfect continuous

 • I will have been pre-recording
 • you will have been pre-recording
 • he|she|it will have been pre-recording
 • we will have been pre-recording
 • you will have been pre-recording
 • they will have been pre-recording

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to pre-record

Present participle

 • pre-recording

Past participle

 • pre-recorded

Perfect Participle

 • having pre-recorded

Повелителното наклонение на английски за глагола to pre-record

Imperative

 • pre-record
 • let's pre-record
 • pre-record

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bejewel mis-sell moult politicise prattle pre-install pre-teach precess punt rest slipper