Спрягане на глагола pray на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола pray на английски.

Спрежение на глагола pray в сегашни времена

Present Tense

 • I pray
 • you pray
 • he|she|it prays
 • we pray
 • you pray
 • they pray

Present Continuous

 • I am praying
 • you are praying
 • he|she|it is praying
 • we are praying
 • you are praying
 • they are praying

Present Perfect

 • I have prayed
 • you have prayed
 • he|she|it has prayed
 • we have prayed
 • you have prayed
 • they have prayed

Present Perfect Continuous

 • I have been praying
 • you have been praying
 • he|she|it has been praying
 • we have been praying
 • you have been praying
 • they have been praying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола pray в минали времена

Simple past

 • I prayed
 • you prayed
 • he|she|it prayed
 • we prayed
 • you prayed
 • they prayed

Past continuous

 • I was praying
 • you were praying
 • he|she|it was praying
 • we were praying
 • you were praying
 • they were praying

Past perfect

 • I had prayed
 • you had prayed
 • he|she|it had prayed
 • we had prayed
 • you had prayed
 • they had prayed

Past perfect continuous

 • I had been praying
 • you had been praying
 • he|she|it had been praying
 • we had been praying
 • you had been praying
 • they had been praying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола pray в бъдещите времена

Future

 • I will pray
 • you will pray
 • he|she|it will pray
 • we will pray
 • you will pray
 • they will pray

Future continuous

 • I will be praying
 • you will be praying
 • he|she|it will be praying
 • we will be praying
 • you will be praying
 • they will be praying

Future perfect

 • I will have prayed
 • you will have prayed
 • he|she|it will have prayed
 • we will have prayed
 • you will have prayed
 • they will have prayed

Future perfect continuous

 • I will have been praying
 • you will have been praying
 • he|she|it will have been praying
 • we will have been praying
 • you will have been praying
 • they will have been praying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to pray

Present participle

 • praying

Past participle

 • prayed

Perfect Participle

 • having prayed

Повелителното наклонение на английски за глагола to pray

Imperative

 • pray
 • let's pray
 • pray

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: begrudge minister motive polarize practise prattle pre-book preachify pun respawn slight