Спрягане на глагола plug на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола plug на английски.

Спрежение на глагола plug в сегашни времена

Present Tense

 • I plug
 • you plug
 • he|she|it plugs
 • we plug
 • you plug
 • they plug

Present Continuous

 • I am plugging
 • you are plugging
 • he|she|it is plugging
 • we are plugging
 • you are plugging
 • they are plugging

Present Perfect

 • I have plugged
 • you have plugged
 • he|she|it has plugged
 • we have plugged
 • you have plugged
 • they have plugged

Present Perfect Continuous

 • I have been plugging
 • you have been plugging
 • he|she|it has been plugging
 • we have been plugging
 • you have been plugging
 • they have been plugging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола plug в минали времена

Simple past

 • I plugged
 • you plugged
 • he|she|it plugged
 • we plugged
 • you plugged
 • they plugged

Past continuous

 • I was plugging
 • you were plugging
 • he|she|it was plugging
 • we were plugging
 • you were plugging
 • they were plugging

Past perfect

 • I had plugged
 • you had plugged
 • he|she|it had plugged
 • we had plugged
 • you had plugged
 • they had plugged

Past perfect continuous

 • I had been plugging
 • you had been plugging
 • he|she|it had been plugging
 • we had been plugging
 • you had been plugging
 • they had been plugging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола plug в бъдещите времена

Future

 • I will plug
 • you will plug
 • he|she|it will plug
 • we will plug
 • you will plug
 • they will plug

Future continuous

 • I will be plugging
 • you will be plugging
 • he|she|it will be plugging
 • we will be plugging
 • you will be plugging
 • they will be plugging

Future perfect

 • I will have plugged
 • you will have plugged
 • he|she|it will have plugged
 • we will have plugged
 • you will have plugged
 • they will have plugged

Future perfect continuous

 • I will have been plugging
 • you will have been plugging
 • he|she|it will have been plugging
 • we will have been plugging
 • you will have been plugging
 • they will have been plugging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to plug

Present participle

 • plugging

Past participle

 • plugged

Perfect Participle

 • having plugged

Повелителното наклонение на английски за глагола to plug

Imperative

 • plug
 • let's plug
 • plug

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: balance mastermind misfile pilgrimage plodge pluck plumb ply privateer remonstrate signpost