Спрягане на глагола philosophise на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола philosophise на английски.

Спрежение на глагола philosophise в сегашни времена

Present Tense

 • I philosophise
 • you philosophise
 • he|she|it philosophises
 • we philosophise
 • you philosophise
 • they philosophise

Present Continuous

 • I am philosophising
 • you are philosophising
 • he|she|it is philosophising
 • we are philosophising
 • you are philosophising
 • they are philosophising

Present Perfect

 • I have philosophised
 • you have philosophised
 • he|she|it has philosophised
 • we have philosophised
 • you have philosophised
 • they have philosophised

Present Perfect Continuous

 • I have been philosophising
 • you have been philosophising
 • he|she|it has been philosophising
 • we have been philosophising
 • you have been philosophising
 • they have been philosophising

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола philosophise в минали времена

Simple past

 • I philosophised
 • you philosophised
 • he|she|it philosophised
 • we philosophised
 • you philosophised
 • they philosophised

Past continuous

 • I was philosophising
 • you were philosophising
 • he|she|it was philosophising
 • we were philosophising
 • you were philosophising
 • they were philosophising

Past perfect

 • I had philosophised
 • you had philosophised
 • he|she|it had philosophised
 • we had philosophised
 • you had philosophised
 • they had philosophised

Past perfect continuous

 • I had been philosophising
 • you had been philosophising
 • he|she|it had been philosophising
 • we had been philosophising
 • you had been philosophising
 • they had been philosophising

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола philosophise в бъдещите времена

Future

 • I will philosophise
 • you will philosophise
 • he|she|it will philosophise
 • we will philosophise
 • you will philosophise
 • they will philosophise

Future continuous

 • I will be philosophising
 • you will be philosophising
 • he|she|it will be philosophising
 • we will be philosophising
 • you will be philosophising
 • they will be philosophising

Future perfect

 • I will have philosophised
 • you will have philosophised
 • he|she|it will have philosophised
 • we will have philosophised
 • you will have philosophised
 • they will have philosophised

Future perfect continuous

 • I will have been philosophising
 • you will have been philosophising
 • he|she|it will have been philosophising
 • we will have been philosophising
 • you will have been philosophising
 • they will have been philosophising

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to philosophise

Present participle

 • philosophising

Past participle

 • philosophised

Perfect Participle

 • having philosophised

Повелителното наклонение на английски за глагола to philosophise

Imperative

 • philosophise
 • let's philosophise
 • philosophise

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: arrogate lollop matter peace peter philander philosophize photocopy potty-train reemerge shamble