Спрягане на глагола pattern на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола pattern на английски.

Спрежение на глагола pattern в сегашни времена

Present Tense

 • I pattern
 • you pattern
 • he|she|it patterns
 • we pattern
 • you pattern
 • they pattern

Present Continuous

 • I am patterning
 • you are patterning
 • he|she|it is patterning
 • we are patterning
 • you are patterning
 • they are patterning

Present Perfect

 • I have patterned
 • you have patterned
 • he|she|it has patterned
 • we have patterned
 • you have patterned
 • they have patterned

Present Perfect Continuous

 • I have been patterning
 • you have been patterning
 • he|she|it has been patterning
 • we have been patterning
 • you have been patterning
 • they have been patterning

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола pattern в минали времена

Simple past

 • I patterned
 • you patterned
 • he|she|it patterned
 • we patterned
 • you patterned
 • they patterned

Past continuous

 • I was patterning
 • you were patterning
 • he|she|it was patterning
 • we were patterning
 • you were patterning
 • they were patterning

Past perfect

 • I had patterned
 • you had patterned
 • he|she|it had patterned
 • we had patterned
 • you had patterned
 • they had patterned

Past perfect continuous

 • I had been patterning
 • you had been patterning
 • he|she|it had been patterning
 • we had been patterning
 • you had been patterning
 • they had been patterning

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола pattern в бъдещите времена

Future

 • I will pattern
 • you will pattern
 • he|she|it will pattern
 • we will pattern
 • you will pattern
 • they will pattern

Future continuous

 • I will be patterning
 • you will be patterning
 • he|she|it will be patterning
 • we will be patterning
 • you will be patterning
 • they will be patterning

Future perfect

 • I will have patterned
 • you will have patterned
 • he|she|it will have patterned
 • we will have patterned
 • you will have patterned
 • they will have patterned

Future perfect continuous

 • I will have been patterning
 • you will have been patterning
 • he|she|it will have been patterning
 • we will have been patterning
 • you will have been patterning
 • they will have been patterning

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to pattern

Present participle

 • patterning

Past participle

 • patterned

Perfect Participle

 • having patterned

Повелителното наклонение на английски за глагола to pattern

Imperative

 • pattern
 • let's pattern
 • pattern

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: anele legitimise lyophilize padlock pat patter pauperize peacock plodge rebrand scurry yawn