Спрягане на глагола overheat на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола overheat на английски.

Спрежение на глагола overheat в сегашни времена

Present Tense

 • I overheat
 • you overheat
 • he|she|it overheats
 • we overheat
 • you overheat
 • they overheat

Present Continuous

 • I am overheating
 • you are overheating
 • he|she|it is overheating
 • we are overheating
 • you are overheating
 • they are overheating

Present Perfect

 • I have overheated
 • you have overheated
 • he|she|it has overheated
 • we have overheated
 • you have overheated
 • they have overheated

Present Perfect Continuous

 • I have been overheating
 • you have been overheating
 • he|she|it has been overheating
 • we have been overheating
 • you have been overheating
 • they have been overheating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола overheat в минали времена

Simple past

 • I overheated
 • you overheated
 • he|she|it overheated
 • we overheated
 • you overheated
 • they overheated

Past continuous

 • I was overheating
 • you were overheating
 • he|she|it was overheating
 • we were overheating
 • you were overheating
 • they were overheating

Past perfect

 • I had overheated
 • you had overheated
 • he|she|it had overheated
 • we had overheated
 • you had overheated
 • they had overheated

Past perfect continuous

 • I had been overheating
 • you had been overheating
 • he|she|it had been overheating
 • we had been overheating
 • you had been overheating
 • they had been overheating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола overheat в бъдещите времена

Future

 • I will overheat
 • you will overheat
 • he|she|it will overheat
 • we will overheat
 • you will overheat
 • they will overheat

Future continuous

 • I will be overheating
 • you will be overheating
 • he|she|it will be overheating
 • we will be overheating
 • you will be overheating
 • they will be overheating

Future perfect

 • I will have overheated
 • you will have overheated
 • he|she|it will have overheated
 • we will have overheated
 • you will have overheated
 • they will have overheated

Future perfect continuous

 • I will have been overheating
 • you will have been overheating
 • he|she|it will have been overheating
 • we will have been overheating
 • you will have been overheating
 • they will have been overheating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to overheat

Present participle

 • overheating

Past participle

 • overheated

Perfect Participle

 • having overheated

Повелителното наклонение на английски за глагола to overheat

Imperative

 • overheat
 • let's overheat
 • overheat

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: accrete jollify last outpace overgeneralize overhear overindulge overload peninsulate qualify ruffle ween