Спрягане на глагола outbrave на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола outbrave на английски.

Спрежение на глагола outbrave в сегашни времена

Present Tense

 • I outbrave
 • you outbrave
 • he|she|it outbraves
 • we outbrave
 • you outbrave
 • they outbrave

Present Continuous

 • I am outbraving
 • you are outbraving
 • he|she|it is outbraving
 • we are outbraving
 • you are outbraving
 • they are outbraving

Present Perfect

 • I have outbraved
 • you have outbraved
 • he|she|it has outbraved
 • we have outbraved
 • you have outbraved
 • they have outbraved

Present Perfect Continuous

 • I have been outbraving
 • you have been outbraving
 • he|she|it has been outbraving
 • we have been outbraving
 • you have been outbraving
 • they have been outbraving

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола outbrave в минали времена

Simple past

 • I outbraved
 • you outbraved
 • he|she|it outbraved
 • we outbraved
 • you outbraved
 • they outbraved

Past continuous

 • I was outbraving
 • you were outbraving
 • he|she|it was outbraving
 • we were outbraving
 • you were outbraving
 • they were outbraving

Past perfect

 • I had outbraved
 • you had outbraved
 • he|she|it had outbraved
 • we had outbraved
 • you had outbraved
 • they had outbraved

Past perfect continuous

 • I had been outbraving
 • you had been outbraving
 • he|she|it had been outbraving
 • we had been outbraving
 • you had been outbraving
 • they had been outbraving

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола outbrave в бъдещите времена

Future

 • I will outbrave
 • you will outbrave
 • he|she|it will outbrave
 • we will outbrave
 • you will outbrave
 • they will outbrave

Future continuous

 • I will be outbraving
 • you will be outbraving
 • he|she|it will be outbraving
 • we will be outbraving
 • you will be outbraving
 • they will be outbraving

Future perfect

 • I will have outbraved
 • you will have outbraved
 • he|she|it will have outbraved
 • we will have outbraved
 • you will have outbraved
 • they will have outbraved

Future perfect continuous

 • I will have been outbraving
 • you will have been outbraving
 • he|she|it will have been outbraving
 • we will have been outbraving
 • you will have been outbraving
 • they will have been outbraving

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to outbrave

Present participle

 • outbraving

Past participle

 • outbraved

Perfect Participle

 • having outbraved

Повелителното наклонение на английски за глагола to outbrave

Imperative

 • outbrave
 • let's outbrave
 • outbrave

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: intrude jumble objurgate ostracise outbid outbreed outfight paginate prohibit revolve visualise