Спрягане на глагола obey на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола obey на английски.

Спрежение на глагола obey в сегашни времена

Present Tense

 • I obey
 • you obey
 • he|she|it obeys
 • we obey
 • you obey
 • they obey

Present Continuous

 • I am obeying
 • you are obeying
 • he|she|it is obeying
 • we are obeying
 • you are obeying
 • they are obeying

Present Perfect

 • I have obeyed
 • you have obeyed
 • he|she|it has obeyed
 • we have obeyed
 • you have obeyed
 • they have obeyed

Present Perfect Continuous

 • I have been obeying
 • you have been obeying
 • he|she|it has been obeying
 • we have been obeying
 • you have been obeying
 • they have been obeying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола obey в минали времена

Simple past

 • I obeyed
 • you obeyed
 • he|she|it obeyed
 • we obeyed
 • you obeyed
 • they obeyed

Past continuous

 • I was obeying
 • you were obeying
 • he|she|it was obeying
 • we were obeying
 • you were obeying
 • they were obeying

Past perfect

 • I had obeyed
 • you had obeyed
 • he|she|it had obeyed
 • we had obeyed
 • you had obeyed
 • they had obeyed

Past perfect continuous

 • I had been obeying
 • you had been obeying
 • he|she|it had been obeying
 • we had been obeying
 • you had been obeying
 • they had been obeying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола obey в бъдещите времена

Future

 • I will obey
 • you will obey
 • he|she|it will obey
 • we will obey
 • you will obey
 • they will obey

Future continuous

 • I will be obeying
 • you will be obeying
 • he|she|it will be obeying
 • we will be obeying
 • you will be obeying
 • they will be obeying

Future perfect

 • I will have obeyed
 • you will have obeyed
 • he|she|it will have obeyed
 • we will have obeyed
 • you will have obeyed
 • they will have obeyed

Future perfect continuous

 • I will have been obeying
 • you will have been obeying
 • he|she|it will have been obeying
 • we will have been obeying
 • you will have been obeying
 • they will have been obeying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to obey

Present participle

 • obeying

Past participle

 • obeyed

Perfect Participle

 • having obeyed

Повелителното наклонение на английски за глагола to obey

Imperative

 • obey
 • let's obey
 • obey

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: instil italicize nasalise numerate obelize obfuscate obscure overlie premeditate resonate urge