Спрягане на глагола number на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола number на английски.

Спрежение на глагола number в сегашни времена

Present Tense

 • I number
 • you number
 • he|she|it numbers
 • we number
 • you number
 • they number

Present Continuous

 • I am numbering
 • you are numbering
 • he|she|it is numbering
 • we are numbering
 • you are numbering
 • they are numbering

Present Perfect

 • I have numbered
 • you have numbered
 • he|she|it has numbered
 • we have numbered
 • you have numbered
 • they have numbered

Present Perfect Continuous

 • I have been numbering
 • you have been numbering
 • he|she|it has been numbering
 • we have been numbering
 • you have been numbering
 • they have been numbering

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола number в минали времена

Simple past

 • I numbered
 • you numbered
 • he|she|it numbered
 • we numbered
 • you numbered
 • they numbered

Past continuous

 • I was numbering
 • you were numbering
 • he|she|it was numbering
 • we were numbering
 • you were numbering
 • they were numbering

Past perfect

 • I had numbered
 • you had numbered
 • he|she|it had numbered
 • we had numbered
 • you had numbered
 • they had numbered

Past perfect continuous

 • I had been numbering
 • you had been numbering
 • he|she|it had been numbering
 • we had been numbering
 • you had been numbering
 • they had been numbering

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола number в бъдещите времена

Future

 • I will number
 • you will number
 • he|she|it will number
 • we will number
 • you will number
 • they will number

Future continuous

 • I will be numbering
 • you will be numbering
 • he|she|it will be numbering
 • we will be numbering
 • you will be numbering
 • they will be numbering

Future perfect

 • I will have numbered
 • you will have numbered
 • he|she|it will have numbered
 • we will have numbered
 • you will have numbered
 • they will have numbered

Future perfect continuous

 • I will have been numbering
 • you will have been numbering
 • he|she|it will have been numbering
 • we will have been numbering
 • you will have been numbering
 • they will have been numbering

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to number

Present participle

 • numbering

Past participle

 • numbered

Perfect Participle

 • having numbered

Повелителното наклонение на английски за глагола to number

Imperative

 • number
 • let's number
 • number

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: inspissate islamize namedrop nourish numb numerate object overheat prefix resin upstart