Спрягане на глагола negotiate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола negotiate на английски.

Спрежение на глагола negotiate в сегашни времена

Present Tense

 • I negotiate
 • you negotiate
 • he|she|it negotiates
 • we negotiate
 • you negotiate
 • they negotiate

Present Continuous

 • I am negotiating
 • you are negotiating
 • he|she|it is negotiating
 • we are negotiating
 • you are negotiating
 • they are negotiating

Present Perfect

 • I have negotiated
 • you have negotiated
 • he|she|it has negotiated
 • we have negotiated
 • you have negotiated
 • they have negotiated

Present Perfect Continuous

 • I have been negotiating
 • you have been negotiating
 • he|she|it has been negotiating
 • we have been negotiating
 • you have been negotiating
 • they have been negotiating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола negotiate в минали времена

Simple past

 • I negotiated
 • you negotiated
 • he|she|it negotiated
 • we negotiated
 • you negotiated
 • they negotiated

Past continuous

 • I was negotiating
 • you were negotiating
 • he|she|it was negotiating
 • we were negotiating
 • you were negotiating
 • they were negotiating

Past perfect

 • I had negotiated
 • you had negotiated
 • he|she|it had negotiated
 • we had negotiated
 • you had negotiated
 • they had negotiated

Past perfect continuous

 • I had been negotiating
 • you had been negotiating
 • he|she|it had been negotiating
 • we had been negotiating
 • you had been negotiating
 • they had been negotiating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола negotiate в бъдещите времена

Future

 • I will negotiate
 • you will negotiate
 • he|she|it will negotiate
 • we will negotiate
 • you will negotiate
 • they will negotiate

Future continuous

 • I will be negotiating
 • you will be negotiating
 • he|she|it will be negotiating
 • we will be negotiating
 • you will be negotiating
 • they will be negotiating

Future perfect

 • I will have negotiated
 • you will have negotiated
 • he|she|it will have negotiated
 • we will have negotiated
 • you will have negotiated
 • they will have negotiated

Future perfect continuous

 • I will have been negotiating
 • you will have been negotiating
 • he|she|it will have been negotiating
 • we will have been negotiating
 • you will have been negotiating
 • they will have been negotiating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to negotiate

Present participle

 • negotiating

Past participle

 • negotiated

Perfect Participle

 • having negotiated

Повелителното наклонение на английски за глагола to negotiate

Imperative

 • negotiate
 • let's negotiate
 • negotiate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: influence interwork mountebank necklace neglect neigh neuter outweigh pour replenish unsteel