Спрягане на глагола mountebank на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола mountebank на английски.

Спрежение на глагола mountebank в сегашни времена

Present Tense

 • I mountebank
 • you mountebank
 • he|she|it mountebanks
 • we mountebank
 • you mountebank
 • they mountebank

Present Continuous

 • I am mountebanking
 • you are mountebanking
 • he|she|it is mountebanking
 • we are mountebanking
 • you are mountebanking
 • they are mountebanking

Present Perfect

 • I have mountebanked
 • you have mountebanked
 • he|she|it has mountebanked
 • we have mountebanked
 • you have mountebanked
 • they have mountebanked

Present Perfect Continuous

 • I have been mountebanking
 • you have been mountebanking
 • he|she|it has been mountebanking
 • we have been mountebanking
 • you have been mountebanking
 • they have been mountebanking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола mountebank в минали времена

Simple past

 • I mountebanked
 • you mountebanked
 • he|she|it mountebanked
 • we mountebanked
 • you mountebanked
 • they mountebanked

Past continuous

 • I was mountebanking
 • you were mountebanking
 • he|she|it was mountebanking
 • we were mountebanking
 • you were mountebanking
 • they were mountebanking

Past perfect

 • I had mountebanked
 • you had mountebanked
 • he|she|it had mountebanked
 • we had mountebanked
 • you had mountebanked
 • they had mountebanked

Past perfect continuous

 • I had been mountebanking
 • you had been mountebanking
 • he|she|it had been mountebanking
 • we had been mountebanking
 • you had been mountebanking
 • they had been mountebanking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола mountebank в бъдещите времена

Future

 • I will mountebank
 • you will mountebank
 • he|she|it will mountebank
 • we will mountebank
 • you will mountebank
 • they will mountebank

Future continuous

 • I will be mountebanking
 • you will be mountebanking
 • he|she|it will be mountebanking
 • we will be mountebanking
 • you will be mountebanking
 • they will be mountebanking

Future perfect

 • I will have mountebanked
 • you will have mountebanked
 • he|she|it will have mountebanked
 • we will have mountebanked
 • you will have mountebanked
 • they will have mountebanked

Future perfect continuous

 • I will have been mountebanking
 • you will have been mountebanking
 • he|she|it will have been mountebanking
 • we will have been mountebanking
 • you will have been mountebanking
 • they will have been mountebanking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to mountebank

Present participle

 • mountebanking

Past participle

 • mountebanked

Perfect Participle

 • having mountebanked

Повелителното наклонение на английски за глагола to mountebank

Imperative

 • mountebank
 • let's mountebank
 • mountebank

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: impound insphere mission mottle mountaineer mourn muddle orb plunk reject undo