Спрягане на глагола motivate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола motivate на английски.

Спрежение на глагола motivate в сегашни времена

Present Tense

 • I motivate
 • you motivate
 • he|she|it motivates
 • we motivate
 • you motivate
 • they motivate

Present Continuous

 • I am motivating
 • you are motivating
 • he|she|it is motivating
 • we are motivating
 • you are motivating
 • they are motivating

Present Perfect

 • I have motivated
 • you have motivated
 • he|she|it has motivated
 • we have motivated
 • you have motivated
 • they have motivated

Present Perfect Continuous

 • I have been motivating
 • you have been motivating
 • he|she|it has been motivating
 • we have been motivating
 • you have been motivating
 • they have been motivating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола motivate в минали времена

Simple past

 • I motivated
 • you motivated
 • he|she|it motivated
 • we motivated
 • you motivated
 • they motivated

Past continuous

 • I was motivating
 • you were motivating
 • he|she|it was motivating
 • we were motivating
 • you were motivating
 • they were motivating

Past perfect

 • I had motivated
 • you had motivated
 • he|she|it had motivated
 • we had motivated
 • you had motivated
 • they had motivated

Past perfect continuous

 • I had been motivating
 • you had been motivating
 • he|she|it had been motivating
 • we had been motivating
 • you had been motivating
 • they had been motivating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола motivate в бъдещите времена

Future

 • I will motivate
 • you will motivate
 • he|she|it will motivate
 • we will motivate
 • you will motivate
 • they will motivate

Future continuous

 • I will be motivating
 • you will be motivating
 • he|she|it will be motivating
 • we will be motivating
 • you will be motivating
 • they will be motivating

Future perfect

 • I will have motivated
 • you will have motivated
 • he|she|it will have motivated
 • we will have motivated
 • you will have motivated
 • they will have motivated

Future perfect continuous

 • I will have been motivating
 • you will have been motivating
 • he|she|it will have been motivating
 • we will have been motivating
 • you will have been motivating
 • they will have been motivating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to motivate

Present participle

 • motivating

Past participle

 • motivated

Perfect Participle

 • having motivated

Повелителното наклонение на английски за глагола to motivate

Imperative

 • motivate
 • let's motivate
 • motivate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: implead inseminate misprize mortise motion motive mountaineer opine plot reinstate undersign