Спрягане на глагола monitor на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола monitor на английски.

Спрежение на глагола monitor в сегашни времена

Present Tense

 • I monitor
 • you monitor
 • he|she|it monitors
 • we monitor
 • you monitor
 • they monitor

Present Continuous

 • I am monitoring
 • you are monitoring
 • he|she|it is monitoring
 • we are monitoring
 • you are monitoring
 • they are monitoring

Present Perfect

 • I have monitored
 • you have monitored
 • he|she|it has monitored
 • we have monitored
 • you have monitored
 • they have monitored

Present Perfect Continuous

 • I have been monitoring
 • you have been monitoring
 • he|she|it has been monitoring
 • we have been monitoring
 • you have been monitoring
 • they have been monitoring

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола monitor в минали времена

Simple past

 • I monitored
 • you monitored
 • he|she|it monitored
 • we monitored
 • you monitored
 • they monitored

Past continuous

 • I was monitoring
 • you were monitoring
 • he|she|it was monitoring
 • we were monitoring
 • you were monitoring
 • they were monitoring

Past perfect

 • I had monitored
 • you had monitored
 • he|she|it had monitored
 • we had monitored
 • you had monitored
 • they had monitored

Past perfect continuous

 • I had been monitoring
 • you had been monitoring
 • he|she|it had been monitoring
 • we had been monitoring
 • you had been monitoring
 • they had been monitoring

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола monitor в бъдещите времена

Future

 • I will monitor
 • you will monitor
 • he|she|it will monitor
 • we will monitor
 • you will monitor
 • they will monitor

Future continuous

 • I will be monitoring
 • you will be monitoring
 • he|she|it will be monitoring
 • we will be monitoring
 • you will be monitoring
 • they will be monitoring

Future perfect

 • I will have monitored
 • you will have monitored
 • he|she|it will have monitored
 • we will have monitored
 • you will have monitored
 • they will have monitored

Future perfect continuous

 • I will have been monitoring
 • you will have been monitoring
 • he|she|it will have been monitoring
 • we will have been monitoring
 • you will have been monitoring
 • they will have been monitoring

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to monitor

Present participle

 • monitoring

Past participle

 • monitored

Perfect Participle

 • having monitored

Повелителното наклонение на английски за глагола to monitor

Imperative

 • monitor
 • let's monitor
 • monitor

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: immobilise ingulf misdemean molest mongrelize monkey moor occupy plank regenerate undercut