Спрягане на глагола mire на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола mire на английски.

Спрежение на глагола mire в сегашни времена

Present Tense

 • I mire
 • you mire
 • he|she|it mires
 • we mire
 • you mire
 • they mire

Present Continuous

 • I am miring
 • you are miring
 • he|she|it is miring
 • we are miring
 • you are miring
 • they are miring

Present Perfect

 • I have mired
 • you have mired
 • he|she|it has mired
 • we have mired
 • you have mired
 • they have mired

Present Perfect Continuous

 • I have been miring
 • you have been miring
 • he|she|it has been miring
 • we have been miring
 • you have been miring
 • they have been miring

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола mire в минали времена

Simple past

 • I mired
 • you mired
 • he|she|it mired
 • we mired
 • you mired
 • they mired

Past continuous

 • I was miring
 • you were miring
 • he|she|it was miring
 • we were miring
 • you were miring
 • they were miring

Past perfect

 • I had mired
 • you had mired
 • he|she|it had mired
 • we had mired
 • you had mired
 • they had mired

Past perfect continuous

 • I had been miring
 • you had been miring
 • he|she|it had been miring
 • we had been miring
 • you had been miring
 • they had been miring

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола mire в бъдещите времена

Future

 • I will mire
 • you will mire
 • he|she|it will mire
 • we will mire
 • you will mire
 • they will mire

Future continuous

 • I will be miring
 • you will be miring
 • he|she|it will be miring
 • we will be miring
 • you will be miring
 • they will be miring

Future perfect

 • I will have mired
 • you will have mired
 • he|she|it will have mired
 • we will have mired
 • you will have mired
 • they will have mired

Future perfect continuous

 • I will have been miring
 • you will have been miring
 • he|she|it will have been miring
 • we will have been miring
 • you will have been miring
 • they will have been miring

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to mire

Present participle

 • miring

Past participle

 • mired

Perfect Participle

 • having mired

Повелителното наклонение на английски за глагола to mire

Imperative

 • mire
 • let's mire
 • mire

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: hospitalise imply mediate minify minute mirror miscall nauseate pestle recommence truant