Спрягане на глагола market на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола market на английски.

Спрежение на глагола market в сегашни времена

Present Tense

 • I market
 • you market
 • he|she|it markets
 • we market
 • you market
 • they market

Present Continuous

 • I am marketing
 • you are marketing
 • he|she|it is marketing
 • we are marketing
 • you are marketing
 • they are marketing

Present Perfect

 • I have marketed
 • you have marketed
 • he|she|it has marketed
 • we have marketed
 • you have marketed
 • they have marketed

Present Perfect Continuous

 • I have been marketing
 • you have been marketing
 • he|she|it has been marketing
 • we have been marketing
 • you have been marketing
 • they have been marketing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола market в минали времена

Simple past

 • I marketed
 • you marketed
 • he|she|it marketed
 • we marketed
 • you marketed
 • they marketed

Past continuous

 • I was marketing
 • you were marketing
 • he|she|it was marketing
 • we were marketing
 • you were marketing
 • they were marketing

Past perfect

 • I had marketed
 • you had marketed
 • he|she|it had marketed
 • we had marketed
 • you had marketed
 • they had marketed

Past perfect continuous

 • I had been marketing
 • you had been marketing
 • he|she|it had been marketing
 • we had been marketing
 • you had been marketing
 • they had been marketing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола market в бъдещите времена

Future

 • I will market
 • you will market
 • he|she|it will market
 • we will market
 • you will market
 • they will market

Future continuous

 • I will be marketing
 • you will be marketing
 • he|she|it will be marketing
 • we will be marketing
 • you will be marketing
 • they will be marketing

Future perfect

 • I will have marketed
 • you will have marketed
 • he|she|it will have marketed
 • we will have marketed
 • you will have marketed
 • they will have marketed

Future perfect continuous

 • I will have been marketing
 • you will have been marketing
 • he|she|it will have been marketing
 • we will have been marketing
 • you will have been marketing
 • they will have been marketing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to market

Present participle

 • marketing

Past participle

 • marketed

Perfect Participle

 • having marketed

Повелителното наклонение на английски за глагола to market

Imperative

 • market
 • let's market
 • market

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: head-load hotdog luck margin mark marl mason mock paragon ransack torch