Спрягане на глагола loathe на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола loathe на английски.

Спрежение на глагола loathe в сегашни времена

Present Tense

 • I loathe
 • you loathe
 • he|she|it loathes
 • we loathe
 • you loathe
 • they loathe

Present Continuous

 • I am loathing
 • you are loathing
 • he|she|it is loathing
 • we are loathing
 • you are loathing
 • they are loathing

Present Perfect

 • I have loathed
 • you have loathed
 • he|she|it has loathed
 • we have loathed
 • you have loathed
 • they have loathed

Present Perfect Continuous

 • I have been loathing
 • you have been loathing
 • he|she|it has been loathing
 • we have been loathing
 • you have been loathing
 • they have been loathing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола loathe в минали времена

Simple past

 • I loathed
 • you loathed
 • he|she|it loathed
 • we loathed
 • you loathed
 • they loathed

Past continuous

 • I was loathing
 • you were loathing
 • he|she|it was loathing
 • we were loathing
 • you were loathing
 • they were loathing

Past perfect

 • I had loathed
 • you had loathed
 • he|she|it had loathed
 • we had loathed
 • you had loathed
 • they had loathed

Past perfect continuous

 • I had been loathing
 • you had been loathing
 • he|she|it had been loathing
 • we had been loathing
 • you had been loathing
 • they had been loathing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола loathe в бъдещите времена

Future

 • I will loathe
 • you will loathe
 • he|she|it will loathe
 • we will loathe
 • you will loathe
 • they will loathe

Future continuous

 • I will be loathing
 • you will be loathing
 • he|she|it will be loathing
 • we will be loathing
 • you will be loathing
 • they will be loathing

Future perfect

 • I will have loathed
 • you will have loathed
 • he|she|it will have loathed
 • we will have loathed
 • you will have loathed
 • they will have loathed

Future perfect continuous

 • I will have been loathing
 • you will have been loathing
 • he|she|it will have been loathing
 • we will have been loathing
 • you will have been loathing
 • they will have been loathing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to loathe

Present participle

 • loathing

Past participle

 • loathed

Perfect Participle

 • having loathed

Повелителното наклонение на английски за глагола to loathe

Imperative

 • loathe
 • let's loathe
 • loathe

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: grumble hebraize leer liven loan lob log metrify overlie pulse testfire