Спрягане на глагола light на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола light на английски.

Спрежение на глагола light в сегашни времена

Present Tense

 • I light
 • you light
 • he|she|it lights
 • we light
 • you light
 • they light

Present Continuous

 • I am lighting
 • you are lighting
 • he|she|it is lighting
 • we are lighting
 • you are lighting
 • they are lighting

Present Perfect

 • I have lit/lighted
 • you have lit/lighted
 • he|she|it has lit/lighted
 • we have lit/lighted
 • you have lit/lighted
 • they have lit/lighted

Present Perfect Continuous

 • I have been lighting
 • you have been lighting
 • he|she|it has been lighting
 • we have been lighting
 • you have been lighting
 • they have been lighting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола light в минали времена

Simple past

 • I lit/lighted
 • you lit/lighted
 • he|she|it lit/lighted
 • we lit/lighted
 • you lit/lighted
 • they lit/lighted

Past continuous

 • I was lighting
 • you were lighting
 • he|she|it was lighting
 • we were lighting
 • you were lighting
 • they were lighting

Past perfect

 • I had lit/lighted
 • you had lit/lighted
 • he|she|it had lit/lighted
 • we had lit/lighted
 • you had lit/lighted
 • they had lit/lighted

Past perfect continuous

 • I had been lighting
 • you had been lighting
 • he|she|it had been lighting
 • we had been lighting
 • you had been lighting
 • they had been lighting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола light в бъдещите времена

Future

 • I will light
 • you will light
 • he|she|it will light
 • we will light
 • you will light
 • they will light

Future continuous

 • I will be lighting
 • you will be lighting
 • he|she|it will be lighting
 • we will be lighting
 • you will be lighting
 • they will be lighting

Future perfect

 • I will have lit/lighted
 • you will have lit/lighted
 • he|she|it will have lit/lighted
 • we will have lit/lighted
 • you will have lit/lighted
 • they will have lit/lighted

Future perfect continuous

 • I will have been lighting
 • you will have been lighting
 • he|she|it will have been lighting
 • we will have been lighting
 • you will have been lighting
 • they will have been lighting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to light

Present participle

 • lighting

Past participle

 • lit/lighted

Perfect Participle

 • having lit/lighted

Повелителното наклонение на английски за глагола to light

Imperative

 • light
 • let's light
 • light

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: grapple harm languish licence ligature lighten limn mediate overbuild propose teethe