Спрягане на глагола ligature на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола ligature на английски.

Спрежение на глагола ligature в сегашни времена

Present Tense

 • I ligature
 • you ligature
 • he|she|it ligatures
 • we ligature
 • you ligature
 • they ligature

Present Continuous

 • I am ligaturing
 • you are ligaturing
 • he|she|it is ligaturing
 • we are ligaturing
 • you are ligaturing
 • they are ligaturing

Present Perfect

 • I have ligatured
 • you have ligatured
 • he|she|it has ligatured
 • we have ligatured
 • you have ligatured
 • they have ligatured

Present Perfect Continuous

 • I have been ligaturing
 • you have been ligaturing
 • he|she|it has been ligaturing
 • we have been ligaturing
 • you have been ligaturing
 • they have been ligaturing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола ligature в минали времена

Simple past

 • I ligatured
 • you ligatured
 • he|she|it ligatured
 • we ligatured
 • you ligatured
 • they ligatured

Past continuous

 • I was ligaturing
 • you were ligaturing
 • he|she|it was ligaturing
 • we were ligaturing
 • you were ligaturing
 • they were ligaturing

Past perfect

 • I had ligatured
 • you had ligatured
 • he|she|it had ligatured
 • we had ligatured
 • you had ligatured
 • they had ligatured

Past perfect continuous

 • I had been ligaturing
 • you had been ligaturing
 • he|she|it had been ligaturing
 • we had been ligaturing
 • you had been ligaturing
 • they had been ligaturing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола ligature в бъдещите времена

Future

 • I will ligature
 • you will ligature
 • he|she|it will ligature
 • we will ligature
 • you will ligature
 • they will ligature

Future continuous

 • I will be ligaturing
 • you will be ligaturing
 • he|she|it will be ligaturing
 • we will be ligaturing
 • you will be ligaturing
 • they will be ligaturing

Future perfect

 • I will have ligatured
 • you will have ligatured
 • he|she|it will have ligatured
 • we will have ligatured
 • you will have ligatured
 • they will have ligatured

Future perfect continuous

 • I will have been ligaturing
 • you will have been ligaturing
 • he|she|it will have been ligaturing
 • we will have been ligaturing
 • you will have been ligaturing
 • they will have been ligaturing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to ligature

Present participle

 • ligaturing

Past participle

 • ligatured

Perfect Participle

 • having ligatured

Повелителното наклонение на английски за глагола to ligature

Imperative

 • ligature
 • let's ligature
 • ligature

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: graphitize harken landscape librate ligate light limit meddle overbook proportionate teeter