Спрягане на глагола larrup на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола larrup на английски.

Спрежение на глагола larrup в сегашни времена

Present Tense

 • I larrup
 • you larrup
 • he|she|it larrups
 • we larrup
 • you larrup
 • they larrup

Present Continuous

 • I am larruping
 • you are larruping
 • he|she|it is larruping
 • we are larruping
 • you are larruping
 • they are larruping

Present Perfect

 • I have larruped
 • you have larruped
 • he|she|it has larruped
 • we have larruped
 • you have larruped
 • they have larruped

Present Perfect Continuous

 • I have been larruping
 • you have been larruping
 • he|she|it has been larruping
 • we have been larruping
 • you have been larruping
 • they have been larruping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола larrup в минали времена

Simple past

 • I larruped
 • you larruped
 • he|she|it larruped
 • we larruped
 • you larruped
 • they larruped

Past continuous

 • I was larruping
 • you were larruping
 • he|she|it was larruping
 • we were larruping
 • you were larruping
 • they were larruping

Past perfect

 • I had larruped
 • you had larruped
 • he|she|it had larruped
 • we had larruped
 • you had larruped
 • they had larruped

Past perfect continuous

 • I had been larruping
 • you had been larruping
 • he|she|it had been larruping
 • we had been larruping
 • you had been larruping
 • they had been larruping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола larrup в бъдещите времена

Future

 • I will larrup
 • you will larrup
 • he|she|it will larrup
 • we will larrup
 • you will larrup
 • they will larrup

Future continuous

 • I will be larruping
 • you will be larruping
 • he|she|it will be larruping
 • we will be larruping
 • you will be larruping
 • they will be larruping

Future perfect

 • I will have larruped
 • you will have larruped
 • he|she|it will have larruped
 • we will have larruped
 • you will have larruped
 • they will have larruped

Future perfect continuous

 • I will have been larruping
 • you will have been larruping
 • he|she|it will have been larruping
 • we will have been larruping
 • you will have been larruping
 • they will have been larruping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to larrup

Present participle

 • larruping

Past participle

 • larruped

Perfect Participle

 • having larruped

Повелителното наклонение на английски за глагола to larrup

Imperative

 • larrup
 • let's larrup
 • larrup

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: gladhand gull keypunch lapidate larn lase lattice man outcrop prevail synopsize