Спрягане на глагола keyboard на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола keyboard на английски.

Спрежение на глагола keyboard в сегашни времена

Present Tense

 • I keyboard
 • you keyboard
 • he|she|it keyboards
 • we keyboard
 • you keyboard
 • they keyboard

Present Continuous

 • I am keyboarding
 • you are keyboarding
 • he|she|it is keyboarding
 • we are keyboarding
 • you are keyboarding
 • they are keyboarding

Present Perfect

 • I have keyboarded
 • you have keyboarded
 • he|she|it has keyboarded
 • we have keyboarded
 • you have keyboarded
 • they have keyboarded

Present Perfect Continuous

 • I have been keyboarding
 • you have been keyboarding
 • he|she|it has been keyboarding
 • we have been keyboarding
 • you have been keyboarding
 • they have been keyboarding

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола keyboard в минали времена

Simple past

 • I keyboarded
 • you keyboarded
 • he|she|it keyboarded
 • we keyboarded
 • you keyboarded
 • they keyboarded

Past continuous

 • I was keyboarding
 • you were keyboarding
 • he|she|it was keyboarding
 • we were keyboarding
 • you were keyboarding
 • they were keyboarding

Past perfect

 • I had keyboarded
 • you had keyboarded
 • he|she|it had keyboarded
 • we had keyboarded
 • you had keyboarded
 • they had keyboarded

Past perfect continuous

 • I had been keyboarding
 • you had been keyboarding
 • he|she|it had been keyboarding
 • we had been keyboarding
 • you had been keyboarding
 • they had been keyboarding

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола keyboard в бъдещите времена

Future

 • I will keyboard
 • you will keyboard
 • he|she|it will keyboard
 • we will keyboard
 • you will keyboard
 • they will keyboard

Future continuous

 • I will be keyboarding
 • you will be keyboarding
 • he|she|it will be keyboarding
 • we will be keyboarding
 • you will be keyboarding
 • they will be keyboarding

Future perfect

 • I will have keyboarded
 • you will have keyboarded
 • he|she|it will have keyboarded
 • we will have keyboarded
 • you will have keyboarded
 • they will have keyboarded

Future perfect continuous

 • I will have been keyboarding
 • you will have been keyboarding
 • he|she|it will have been keyboarding
 • we will have been keyboarding
 • you will have been keyboarding
 • they will have been keyboarding

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to keyboard

Present participle

 • keyboarding

Past participle

 • keyboarded

Perfect Participle

 • having keyboarded

Повелителното наклонение на английски за глагола to keyboard

Imperative

 • keyboard
 • let's keyboard
 • keyboard

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: gang-bang goose jazz kennel key keynote kidnap locate obligate pray surcease