Спрягане на глагола irrigate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола irrigate на английски.

Спрежение на глагола irrigate в сегашни времена

Present Tense

 • I irrigate
 • you irrigate
 • he|she|it irrigates
 • we irrigate
 • you irrigate
 • they irrigate

Present Continuous

 • I am irrigating
 • you are irrigating
 • he|she|it is irrigating
 • we are irrigating
 • you are irrigating
 • they are irrigating

Present Perfect

 • I have irrigated
 • you have irrigated
 • he|she|it has irrigated
 • we have irrigated
 • you have irrigated
 • they have irrigated

Present Perfect Continuous

 • I have been irrigating
 • you have been irrigating
 • he|she|it has been irrigating
 • we have been irrigating
 • you have been irrigating
 • they have been irrigating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола irrigate в минали времена

Simple past

 • I irrigated
 • you irrigated
 • he|she|it irrigated
 • we irrigated
 • you irrigated
 • they irrigated

Past continuous

 • I was irrigating
 • you were irrigating
 • he|she|it was irrigating
 • we were irrigating
 • you were irrigating
 • they were irrigating

Past perfect

 • I had irrigated
 • you had irrigated
 • he|she|it had irrigated
 • we had irrigated
 • you had irrigated
 • they had irrigated

Past perfect continuous

 • I had been irrigating
 • you had been irrigating
 • he|she|it had been irrigating
 • we had been irrigating
 • you had been irrigating
 • they had been irrigating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола irrigate в бъдещите времена

Future

 • I will irrigate
 • you will irrigate
 • he|she|it will irrigate
 • we will irrigate
 • you will irrigate
 • they will irrigate

Future continuous

 • I will be irrigating
 • you will be irrigating
 • he|she|it will be irrigating
 • we will be irrigating
 • you will be irrigating
 • they will be irrigating

Future perfect

 • I will have irrigated
 • you will have irrigated
 • he|she|it will have irrigated
 • we will have irrigated
 • you will have irrigated
 • they will have irrigated

Future perfect continuous

 • I will have been irrigating
 • you will have been irrigating
 • he|she|it will have been irrigating
 • we will have been irrigating
 • you will have been irrigating
 • they will have been irrigating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to irrigate

Present participle

 • irrigating

Past participle

 • irrigated

Perfect Participle

 • having irrigated

Повелителното наклонение на английски за глагола to irrigate

Imperative

 • irrigate
 • let's irrigate
 • irrigate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: forward garland interleave iodize irradiate irritate italicise lase murdabad playact stum