Спрягане на глагола iodate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола iodate на английски.

Спрежение на глагола iodate в сегашни времена

Present Tense

 • I iodate
 • you iodate
 • he|she|it iodates
 • we iodate
 • you iodate
 • they iodate

Present Continuous

 • I am iodating
 • you are iodating
 • he|she|it is iodating
 • we are iodating
 • you are iodating
 • they are iodating

Present Perfect

 • I have iodated
 • you have iodated
 • he|she|it has iodated
 • we have iodated
 • you have iodated
 • they have iodated

Present Perfect Continuous

 • I have been iodating
 • you have been iodating
 • he|she|it has been iodating
 • we have been iodating
 • you have been iodating
 • they have been iodating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола iodate в минали времена

Simple past

 • I iodated
 • you iodated
 • he|she|it iodated
 • we iodated
 • you iodated
 • they iodated

Past continuous

 • I was iodating
 • you were iodating
 • he|she|it was iodating
 • we were iodating
 • you were iodating
 • they were iodating

Past perfect

 • I had iodated
 • you had iodated
 • he|she|it had iodated
 • we had iodated
 • you had iodated
 • they had iodated

Past perfect continuous

 • I had been iodating
 • you had been iodating
 • he|she|it had been iodating
 • we had been iodating
 • you had been iodating
 • they had been iodating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола iodate в бъдещите времена

Future

 • I will iodate
 • you will iodate
 • he|she|it will iodate
 • we will iodate
 • you will iodate
 • they will iodate

Future continuous

 • I will be iodating
 • you will be iodating
 • he|she|it will be iodating
 • we will be iodating
 • you will be iodating
 • they will be iodating

Future perfect

 • I will have iodated
 • you will have iodated
 • he|she|it will have iodated
 • we will have iodated
 • you will have iodated
 • they will have iodated

Future perfect continuous

 • I will have been iodating
 • you will have been iodating
 • he|she|it will have been iodating
 • we will have been iodating
 • you will have been iodating
 • they will have been iodating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to iodate

Present participle

 • iodating

Past participle

 • iodated

Perfect Participle

 • having iodated

Повелителното наклонение на английски за глагола to iodate

Imperative

 • iodate
 • let's iodate
 • iodate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: formulate gangrene intergrade invocate inwrap iodize irrupt lapidate multitask plate strum