Спрягане на глагола invaginate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола invaginate на английски.

Спрежение на глагола invaginate в сегашни времена

Present Tense

 • I invaginate
 • you invaginate
 • he|she|it invaginates
 • we invaginate
 • you invaginate
 • they invaginate

Present Continuous

 • I am invaginating
 • you are invaginating
 • he|she|it is invaginating
 • we are invaginating
 • you are invaginating
 • they are invaginating

Present Perfect

 • I have invaginated
 • you have invaginated
 • he|she|it has invaginated
 • we have invaginated
 • you have invaginated
 • they have invaginated

Present Perfect Continuous

 • I have been invaginating
 • you have been invaginating
 • he|she|it has been invaginating
 • we have been invaginating
 • you have been invaginating
 • they have been invaginating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола invaginate в минали времена

Simple past

 • I invaginated
 • you invaginated
 • he|she|it invaginated
 • we invaginated
 • you invaginated
 • they invaginated

Past continuous

 • I was invaginating
 • you were invaginating
 • he|she|it was invaginating
 • we were invaginating
 • you were invaginating
 • they were invaginating

Past perfect

 • I had invaginated
 • you had invaginated
 • he|she|it had invaginated
 • we had invaginated
 • you had invaginated
 • they had invaginated

Past perfect continuous

 • I had been invaginating
 • you had been invaginating
 • he|she|it had been invaginating
 • we had been invaginating
 • you had been invaginating
 • they had been invaginating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола invaginate в бъдещите времена

Future

 • I will invaginate
 • you will invaginate
 • he|she|it will invaginate
 • we will invaginate
 • you will invaginate
 • they will invaginate

Future continuous

 • I will be invaginating
 • you will be invaginating
 • he|she|it will be invaginating
 • we will be invaginating
 • you will be invaginating
 • they will be invaginating

Future perfect

 • I will have invaginated
 • you will have invaginated
 • he|she|it will have invaginated
 • we will have invaginated
 • you will have invaginated
 • they will have invaginated

Future perfect continuous

 • I will have been invaginating
 • you will have been invaginating
 • he|she|it will have been invaginating
 • we will have been invaginating
 • you will have been invaginating
 • they will have been invaginating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to invaginate

Present participle

 • invaginating

Past participle

 • invaginated

Perfect Participle

 • having invaginated

Повелителното наклонение на английски за глагола to invaginate

Imperative

 • invaginate
 • let's invaginate
 • invaginate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: foreswear gain inter intumesce invade invalid invigilate ladyfy mountebank pixelate strew