Спрягане на глагола insert на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола insert на английски.

Спрежение на глагола insert в сегашни времена

Present Tense

 • I insert
 • you insert
 • he|she|it inserts
 • we insert
 • you insert
 • they insert

Present Continuous

 • I am inserting
 • you are inserting
 • he|she|it is inserting
 • we are inserting
 • you are inserting
 • they are inserting

Present Perfect

 • I have inserted
 • you have inserted
 • he|she|it has inserted
 • we have inserted
 • you have inserted
 • they have inserted

Present Perfect Continuous

 • I have been inserting
 • you have been inserting
 • he|she|it has been inserting
 • we have been inserting
 • you have been inserting
 • they have been inserting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола insert в минали времена

Simple past

 • I inserted
 • you inserted
 • he|she|it inserted
 • we inserted
 • you inserted
 • they inserted

Past continuous

 • I was inserting
 • you were inserting
 • he|she|it was inserting
 • we were inserting
 • you were inserting
 • they were inserting

Past perfect

 • I had inserted
 • you had inserted
 • he|she|it had inserted
 • we had inserted
 • you had inserted
 • they had inserted

Past perfect continuous

 • I had been inserting
 • you had been inserting
 • he|she|it had been inserting
 • we had been inserting
 • you had been inserting
 • they had been inserting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола insert в бъдещите времена

Future

 • I will insert
 • you will insert
 • he|she|it will insert
 • we will insert
 • you will insert
 • they will insert

Future continuous

 • I will be inserting
 • you will be inserting
 • he|she|it will be inserting
 • we will be inserting
 • you will be inserting
 • they will be inserting

Future perfect

 • I will have inserted
 • you will have inserted
 • he|she|it will have inserted
 • we will have inserted
 • you will have inserted
 • they will have inserted

Future perfect continuous

 • I will have been inserting
 • you will have been inserting
 • he|she|it will have been inserting
 • we will have been inserting
 • you will have been inserting
 • they will have been inserting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to insert

Present participle

 • inserting

Past participle

 • inserted

Perfect Participle

 • having inserted

Повелителното наклонение на английски за глагола to insert

Imperative

 • insert
 • let's insert
 • insert

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: fleece formicate incrust inoculate inseminate inset insphere job-hunt misdirect perfume stammer wrest