Спрягане на глагола inbreathe на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола inbreathe на английски.

Спрежение на глагола inbreathe в сегашни времена

Present Tense

 • I inbreathe
 • you inbreathe
 • he|she|it inbreathes
 • we inbreathe
 • you inbreathe
 • they inbreathe

Present Continuous

 • I am inbreathing
 • you are inbreathing
 • he|she|it is inbreathing
 • we are inbreathing
 • you are inbreathing
 • they are inbreathing

Present Perfect

 • I have inbreathed
 • you have inbreathed
 • he|she|it has inbreathed
 • we have inbreathed
 • you have inbreathed
 • they have inbreathed

Present Perfect Continuous

 • I have been inbreathing
 • you have been inbreathing
 • he|she|it has been inbreathing
 • we have been inbreathing
 • you have been inbreathing
 • they have been inbreathing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола inbreathe в минали времена

Simple past

 • I inbreathed
 • you inbreathed
 • he|she|it inbreathed
 • we inbreathed
 • you inbreathed
 • they inbreathed

Past continuous

 • I was inbreathing
 • you were inbreathing
 • he|she|it was inbreathing
 • we were inbreathing
 • you were inbreathing
 • they were inbreathing

Past perfect

 • I had inbreathed
 • you had inbreathed
 • he|she|it had inbreathed
 • we had inbreathed
 • you had inbreathed
 • they had inbreathed

Past perfect continuous

 • I had been inbreathing
 • you had been inbreathing
 • he|she|it had been inbreathing
 • we had been inbreathing
 • you had been inbreathing
 • they had been inbreathing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола inbreathe в бъдещите времена

Future

 • I will inbreathe
 • you will inbreathe
 • he|she|it will inbreathe
 • we will inbreathe
 • you will inbreathe
 • they will inbreathe

Future continuous

 • I will be inbreathing
 • you will be inbreathing
 • he|she|it will be inbreathing
 • we will be inbreathing
 • you will be inbreathing
 • they will be inbreathing

Future perfect

 • I will have inbreathed
 • you will have inbreathed
 • he|she|it will have inbreathed
 • we will have inbreathed
 • you will have inbreathed
 • they will have inbreathed

Future perfect continuous

 • I will have been inbreathing
 • you will have been inbreathing
 • he|she|it will have been inbreathing
 • we will have been inbreathing
 • you will have been inbreathing
 • they will have been inbreathing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to inbreathe

Present participle

 • inbreathing

Past participle

 • inbreathed

Perfect Participle

 • having inbreathed

Повелителното наклонение на английски за глагола to inbreathe

Imperative

 • inbreathe
 • let's inbreathe
 • inbreathe

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: feeze flood ideate improvise inaugurate incandesce incentivise intrench mechanize panfry spew whimper