Спрягане на глагола identify на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола identify на английски.

Спрежение на глагола identify в сегашни времена

Present Tense

 • I identify
 • you identify
 • he|she|it identifies
 • we identify
 • you identify
 • they identify

Present Continuous

 • I am identifying
 • you are identifying
 • he|she|it is identifying
 • we are identifying
 • you are identifying
 • they are identifying

Present Perfect

 • I have identified
 • you have identified
 • he|she|it has identified
 • we have identified
 • you have identified
 • they have identified

Present Perfect Continuous

 • I have been identifying
 • you have been identifying
 • he|she|it has been identifying
 • we have been identifying
 • you have been identifying
 • they have been identifying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола identify в минали времена

Simple past

 • I identified
 • you identified
 • he|she|it identified
 • we identified
 • you identified
 • they identified

Past continuous

 • I was identifying
 • you were identifying
 • he|she|it was identifying
 • we were identifying
 • you were identifying
 • they were identifying

Past perfect

 • I had identified
 • you had identified
 • he|she|it had identified
 • we had identified
 • you had identified
 • they had identified

Past perfect continuous

 • I had been identifying
 • you had been identifying
 • he|she|it had been identifying
 • we had been identifying
 • you had been identifying
 • they had been identifying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола identify в бъдещите времена

Future

 • I will identify
 • you will identify
 • he|she|it will identify
 • we will identify
 • you will identify
 • they will identify

Future continuous

 • I will be identifying
 • you will be identifying
 • he|she|it will be identifying
 • we will be identifying
 • you will be identifying
 • they will be identifying

Future perfect

 • I will have identified
 • you will have identified
 • he|she|it will have identified
 • we will have identified
 • you will have identified
 • they will have identified

Future perfect continuous

 • I will have been identifying
 • you will have been identifying
 • he|she|it will have been identifying
 • we will have been identifying
 • you will have been identifying
 • they will have been identifying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to identify

Present participle

 • identifying

Past participle

 • identified

Perfect Participle

 • having identified

Повелителното наклонение на английски за глагола to identify

Imperative

 • identify
 • let's identify
 • identify

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: extrude finagle hopple hysterectomize ideate idle illude instate make overshadow sodomize wanton