Спрягане на глагола hinder на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола hinder на английски.

Спрежение на глагола hinder в сегашни времена

Present Tense

 • I hinder
 • you hinder
 • he|she|it hinders
 • we hinder
 • you hinder
 • they hinder

Present Continuous

 • I am hindering
 • you are hindering
 • he|she|it is hindering
 • we are hindering
 • you are hindering
 • they are hindering

Present Perfect

 • I have hindered
 • you have hindered
 • he|she|it has hindered
 • we have hindered
 • you have hindered
 • they have hindered

Present Perfect Continuous

 • I have been hindering
 • you have been hindering
 • he|she|it has been hindering
 • we have been hindering
 • you have been hindering
 • they have been hindering

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола hinder в минали времена

Simple past

 • I hindered
 • you hindered
 • he|she|it hindered
 • we hindered
 • you hindered
 • they hindered

Past continuous

 • I was hindering
 • you were hindering
 • he|she|it was hindering
 • we were hindering
 • you were hindering
 • they were hindering

Past perfect

 • I had hindered
 • you had hindered
 • he|she|it had hindered
 • we had hindered
 • you had hindered
 • they had hindered

Past perfect continuous

 • I had been hindering
 • you had been hindering
 • he|she|it had been hindering
 • we had been hindering
 • you had been hindering
 • they had been hindering

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола hinder в бъдещите времена

Future

 • I will hinder
 • you will hinder
 • he|she|it will hinder
 • we will hinder
 • you will hinder
 • they will hinder

Future continuous

 • I will be hindering
 • you will be hindering
 • he|she|it will be hindering
 • we will be hindering
 • you will be hindering
 • they will be hindering

Future perfect

 • I will have hindered
 • you will have hindered
 • he|she|it will have hindered
 • we will have hindered
 • you will have hindered
 • they will have hindered

Future perfect continuous

 • I will have been hindering
 • you will have been hindering
 • he|she|it will have been hindering
 • we will have been hindering
 • you will have been hindering
 • they will have been hindering

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to hinder

Present participle

 • hindering

Past participle

 • hindered

Perfect Participle

 • having hindered

Повелителното наклонение на английски за глагола to hinder

Imperative

 • hinder
 • let's hinder
 • hinder

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: escheat extoll harrumph highlight hilt hinge hive impoverish lever outdo skyjack valet