Спрягане на глагола hat на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола hat на английски.

Спрежение на глагола hat в сегашни времена

Present Tense

 • I hat
 • you hat
 • he|she|it hats
 • we hat
 • you hat
 • they hat

Present Continuous

 • I am hating
 • you are hating
 • he|she|it is hating
 • we are hating
 • you are hating
 • they are hating

Present Perfect

 • I have hated
 • you have hated
 • he|she|it has hated
 • we have hated
 • you have hated
 • they have hated

Present Perfect Continuous

 • I have been hating
 • you have been hating
 • he|she|it has been hating
 • we have been hating
 • you have been hating
 • they have been hating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола hat в минали времена

Simple past

 • I hated
 • you hated
 • he|she|it hated
 • we hated
 • you hated
 • they hated

Past continuous

 • I was hating
 • you were hating
 • he|she|it was hating
 • we were hating
 • you were hating
 • they were hating

Past perfect

 • I had hated
 • you had hated
 • he|she|it had hated
 • we had hated
 • you had hated
 • they had hated

Past perfect continuous

 • I had been hating
 • you had been hating
 • he|she|it had been hating
 • we had been hating
 • you had been hating
 • they had been hating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола hat в бъдещите времена

Future

 • I will hat
 • you will hat
 • he|she|it will hat
 • we will hat
 • you will hat
 • they will hat

Future continuous

 • I will be hating
 • you will be hating
 • he|she|it will be hating
 • we will be hating
 • you will be hating
 • they will be hating

Future perfect

 • I will have hated
 • you will have hated
 • he|she|it will have hated
 • we will have hated
 • you will have hated
 • they will have hated

Future perfect continuous

 • I will have been hating
 • you will have been hating
 • he|she|it will have been hating
 • we will have been hating
 • you will have been hating
 • they will have been hating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to hat

Present participle

 • hating

Past participle

 • hated

Perfect Participle

 • having hated

Повелителното наклонение на английски за глагола to hat

Imperative

 • hat
 • let's hat
 • hat

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: enrage except gunge harry hasten hatch hawk hypothesise lamb obtund sight-read unstep