Спрягане на глагола habit на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола habit на английски.

Спрежение на глагола habit в сегашни времена

Present Tense

 • I habit
 • you habit
 • he|she|it habits
 • we habit
 • you habit
 • they habit

Present Continuous

 • I am habiting
 • you are habiting
 • he|she|it is habiting
 • we are habiting
 • you are habiting
 • they are habiting

Present Perfect

 • I have habited
 • you have habited
 • he|she|it has habited
 • we have habited
 • you have habited
 • they have habited

Present Perfect Continuous

 • I have been habiting
 • you have been habiting
 • he|she|it has been habiting
 • we have been habiting
 • you have been habiting
 • they have been habiting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола habit в минали времена

Simple past

 • I habited
 • you habited
 • he|she|it habited
 • we habited
 • you habited
 • they habited

Past continuous

 • I was habiting
 • you were habiting
 • he|she|it was habiting
 • we were habiting
 • you were habiting
 • they were habiting

Past perfect

 • I had habited
 • you had habited
 • he|she|it had habited
 • we had habited
 • you had habited
 • they had habited

Past perfect continuous

 • I had been habiting
 • you had been habiting
 • he|she|it had been habiting
 • we had been habiting
 • you had been habiting
 • they had been habiting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола habit в бъдещите времена

Future

 • I will habit
 • you will habit
 • he|she|it will habit
 • we will habit
 • you will habit
 • they will habit

Future continuous

 • I will be habiting
 • you will be habiting
 • he|she|it will be habiting
 • we will be habiting
 • you will be habiting
 • they will be habiting

Future perfect

 • I will have habited
 • you will have habited
 • he|she|it will have habited
 • we will have habited
 • you will have habited
 • they will have habited

Future perfect continuous

 • I will have been habiting
 • you will have been habiting
 • he|she|it will have been habiting
 • we will have been habiting
 • you will have been habiting
 • they will have been habiting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to habit

Present participle

 • habiting

Past participle

 • habited

Perfect Participle

 • having habited

Повелителното наклонение на английски за глагола to habit

Imperative

 • habit
 • let's habit
 • habit

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: emulsify err graphitize guy habilitate habituate haggle hose key nickel shoo unharness