Спрягане на глагола guy на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола guy на английски.

Спрежение на глагола guy в сегашни времена

Present Tense

 • I guy
 • you guy
 • he|she|it guys
 • we guy
 • you guy
 • they guy

Present Continuous

 • I am guying
 • you are guying
 • he|she|it is guying
 • we are guying
 • you are guying
 • they are guying

Present Perfect

 • I have guyed
 • you have guyed
 • he|she|it has guyed
 • we have guyed
 • you have guyed
 • they have guyed

Present Perfect Continuous

 • I have been guying
 • you have been guying
 • he|she|it has been guying
 • we have been guying
 • you have been guying
 • they have been guying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола guy в минали времена

Simple past

 • I guyed
 • you guyed
 • he|she|it guyed
 • we guyed
 • you guyed
 • they guyed

Past continuous

 • I was guying
 • you were guying
 • he|she|it was guying
 • we were guying
 • you were guying
 • they were guying

Past perfect

 • I had guyed
 • you had guyed
 • he|she|it had guyed
 • we had guyed
 • you had guyed
 • they had guyed

Past perfect continuous

 • I had been guying
 • you had been guying
 • he|she|it had been guying
 • we had been guying
 • you had been guying
 • they had been guying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола guy в бъдещите времена

Future

 • I will guy
 • you will guy
 • he|she|it will guy
 • we will guy
 • you will guy
 • they will guy

Future continuous

 • I will be guying
 • you will be guying
 • he|she|it will be guying
 • we will be guying
 • you will be guying
 • they will be guying

Future perfect

 • I will have guyed
 • you will have guyed
 • he|she|it will have guyed
 • we will have guyed
 • you will have guyed
 • they will have guyed

Future perfect continuous

 • I will have been guying
 • you will have been guying
 • he|she|it will have been guying
 • we will have been guying
 • you will have been guying
 • they will have been guying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to guy

Present participle

 • guying

Past participle

 • guyed

Perfect Participle

 • having guyed

Повелителното наклонение на английски за глагола to guy

Imperative

 • guy
 • let's guy
 • guy

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: emplane equiponderate graft gush gutturalize guzzle hack horde ken nettle shirr unfreeze