Спрягане на глагола gusset на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола gusset на английски.

Спрежение на глагола gusset в сегашни времена

Present Tense

 • I gusset
 • you gusset
 • he|she|it gussets
 • we gusset
 • you gusset
 • they gusset

Present Continuous

 • I am gusseting
 • you are gusseting
 • he|she|it is gusseting
 • we are gusseting
 • you are gusseting
 • they are gusseting

Present Perfect

 • I have gusseted
 • you have gusseted
 • he|she|it has gusseted
 • we have gusseted
 • you have gusseted
 • they have gusseted

Present Perfect Continuous

 • I have been gusseting
 • you have been gusseting
 • he|she|it has been gusseting
 • we have been gusseting
 • you have been gusseting
 • they have been gusseting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола gusset в минали времена

Simple past

 • I gusseted
 • you gusseted
 • he|she|it gusseted
 • we gusseted
 • you gusseted
 • they gusseted

Past continuous

 • I was gusseting
 • you were gusseting
 • he|she|it was gusseting
 • we were gusseting
 • you were gusseting
 • they were gusseting

Past perfect

 • I had gusseted
 • you had gusseted
 • he|she|it had gusseted
 • we had gusseted
 • you had gusseted
 • they had gusseted

Past perfect continuous

 • I had been gusseting
 • you had been gusseting
 • he|she|it had been gusseting
 • we had been gusseting
 • you had been gusseting
 • they had been gusseting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола gusset в бъдещите времена

Future

 • I will gusset
 • you will gusset
 • he|she|it will gusset
 • we will gusset
 • you will gusset
 • they will gusset

Future continuous

 • I will be gusseting
 • you will be gusseting
 • he|she|it will be gusseting
 • we will be gusseting
 • you will be gusseting
 • they will be gusseting

Future perfect

 • I will have gusseted
 • you will have gusseted
 • he|she|it will have gusseted
 • we will have gusseted
 • you will have gusseted
 • they will have gusseted

Future perfect continuous

 • I will have been gusseting
 • you will have been gusseting
 • he|she|it will have been gusseting
 • we will have been gusseting
 • you will have been gusseting
 • they will have been gusseting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to gusset

Present participle

 • gusseting

Past participle

 • gusseted

Perfect Participle

 • having gusseted

Повелителното наклонение на английски за глагола to gusset

Imperative

 • gusset
 • let's gusset
 • gusset

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: empanel equalise grab gum gush gussy gyrate hooray kedge neighbour shinny unfasten