Спрягане на глагола gully на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола gully на английски.

Спрежение на глагола gully в сегашни времена

Present Tense

 • I gully
 • you gully
 • he|she|it gullies
 • we gully
 • you gully
 • they gully

Present Continuous

 • I am gullying
 • you are gullying
 • he|she|it is gullying
 • we are gullying
 • you are gullying
 • they are gullying

Present Perfect

 • I have gullied
 • you have gullied
 • he|she|it has gullied
 • we have gullied
 • you have gullied
 • they have gullied

Present Perfect Continuous

 • I have been gullying
 • you have been gullying
 • he|she|it has been gullying
 • we have been gullying
 • you have been gullying
 • they have been gullying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола gully в минали времена

Simple past

 • I gullied
 • you gullied
 • he|she|it gullied
 • we gullied
 • you gullied
 • they gullied

Past continuous

 • I was gullying
 • you were gullying
 • he|she|it was gullying
 • we were gullying
 • you were gullying
 • they were gullying

Past perfect

 • I had gullied
 • you had gullied
 • he|she|it had gullied
 • we had gullied
 • you had gullied
 • they had gullied

Past perfect continuous

 • I had been gullying
 • you had been gullying
 • he|she|it had been gullying
 • we had been gullying
 • you had been gullying
 • they had been gullying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола gully в бъдещите времена

Future

 • I will gully
 • you will gully
 • he|she|it will gully
 • we will gully
 • you will gully
 • they will gully

Future continuous

 • I will be gullying
 • you will be gullying
 • he|she|it will be gullying
 • we will be gullying
 • you will be gullying
 • they will be gullying

Future perfect

 • I will have gullied
 • you will have gullied
 • he|she|it will have gullied
 • we will have gullied
 • you will have gullied
 • they will have gullied

Future perfect continuous

 • I will have been gullying
 • you will have been gullying
 • he|she|it will have been gullying
 • we will have been gullying
 • you will have been gullying
 • they will have been gullying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to gully

Present participle

 • gullying

Past participle

 • gullied

Perfect Participle

 • having gullied

Повелителното наклонение на английски за глагола to gully

Imperative

 • gully
 • let's gully
 • gully

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: embroil enwind gore guffaw gull gulp gussy honor junk necklace shikar undertrump