Спрягане на глагола growl на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола growl на английски.

Спрежение на глагола growl в сегашни времена

Present Tense

 • I growl
 • you growl
 • he|she|it growls
 • we growl
 • you growl
 • they growl

Present Continuous

 • I am growling
 • you are growling
 • he|she|it is growling
 • we are growling
 • you are growling
 • they are growling

Present Perfect

 • I have growled
 • you have growled
 • he|she|it has growled
 • we have growled
 • you have growled
 • they have growled

Present Perfect Continuous

 • I have been growling
 • you have been growling
 • he|she|it has been growling
 • we have been growling
 • you have been growling
 • they have been growling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола growl в минали времена

Simple past

 • I growled
 • you growled
 • he|she|it growled
 • we growled
 • you growled
 • they growled

Past continuous

 • I was growling
 • you were growling
 • he|she|it was growling
 • we were growling
 • you were growling
 • they were growling

Past perfect

 • I had growled
 • you had growled
 • he|she|it had growled
 • we had growled
 • you had growled
 • they had growled

Past perfect continuous

 • I had been growling
 • you had been growling
 • he|she|it had been growling
 • we had been growling
 • you had been growling
 • they had been growling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола growl в бъдещите времена

Future

 • I will growl
 • you will growl
 • he|she|it will growl
 • we will growl
 • you will growl
 • they will growl

Future continuous

 • I will be growling
 • you will be growling
 • he|she|it will be growling
 • we will be growling
 • you will be growling
 • they will be growling

Future perfect

 • I will have growled
 • you will have growled
 • he|she|it will have growled
 • we will have growled
 • you will have growled
 • they will have growled

Future perfect continuous

 • I will have been growling
 • you will have been growling
 • he|she|it will have been growling
 • we will have been growling
 • you will have been growling
 • they will have been growling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to growl

Present participle

 • growling

Past participle

 • growled

Perfect Participle

 • having growled

Повелителното наклонение на английски за глагола to growl

Imperative

 • growl
 • let's growl
 • growl

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: embarrass entoil glug grouch grow grub gudgeon hoke josh napalm sharpen undernourish